ONDERWIJS VAN TOPKWALITEIT, OOK ALS DE TU GROEIT

- Josephine Dumas

STUDEREN IS MEER DAN ALLEEN JE STUDIE

- Lucas Pijnacker Hordijk

MEER STUDIEPLEKKEN IN DE UB

- Mathias de Koning

ZELF BEPALEN HOE EN WANNEER JE STUDEERT

- Max Capelle

EEN SPORTKAART WAARBIJ JE BETAALT PER MAAND

- Valérie de Vlam

NO STONE COAL ENGLISH PLEASE

- Ellard Volmer

MIJN GEMAAKTE TENTAMEN ONLINE GEMAKKELIJK INZIEN

- Natalie Brik

Kort filmpje over ORAS

18 & 19 mei 2016

Studentenraadsverkiezingen

De drie pijlers

De visie van oras is gebouwd op drie pijlers

Onderwijs
.. voor een diploma van hoge kwaliteit
Faciliteiten
.. voor optimale ondersteuning
Ontplooiing
.. voor persoonlijke ontwikkeling
Lees meer

ONZE VISIE


Je wordt de beste ingenieur door onderwijs van de hoogste kwaliteit, ondersteund door goede faciliteiten en uitgebreide mogelijkheden tot ontplooiing!

Kieslijst

Josephine Dumas (B-KT)

ONDERWIJS VAN TOPKWALITEIT, OOK ALS DE TU GROEIT

Ik ben Josephine en studeer al 2 jaar Klinische Technologie. Dit is voor Delft een bijzonder kleine studie met in mijn jaar 60 studenten. Door deze kleinschaligheid is er veel mogelijkheid tot interactie met docenten en daar ervaar ik zeker de voordelen van. Naar mijn mening is persoonlijke aandacht erg belangrijk omdat dat bijdraagt aan de motivatie van de student en dus zorgt voor goed onderwijs. ORAS vindt dat wij als universiteit voor elke studie moeten streven naar onderwijs van topkwaliteit, ongeacht het aantal studenten dat de studie telt. Toch is dat soms lastig, omdat er steeds meer studenten naar Delft komen. Dit kan daarom alleen bereikt worden als de TU Delft zorgt dat zij meegroeit in haar faciliteiten en het aantal docenten en werknemers. Wil jij ook toponderwijs, zelfs als je 600 jaargenoten hebt? Stem dan ORAS!
Lucas Pijnacker Hordijk (B-WB)

STUDEREN IS MEER DAN ALLEEN JE STUDIE

‘Je studententijd is de beste tijd van je leven’. Het is een periode waarin je niet alleen ontzettend veel leert over een vakgebied, maar vooral ook jezelf en de wereld om je heen leert kennen. Met die insteek begon ik 4 jaar geleden aan mijn studie Werktuigbouwkunde. Mijn studie heeft altijd voorop gestaan, maar elke mogelijkheid om me daarnaast te ontwikkelen heb ik met beide handen gegrepen. Zo ben ik lid geworden bij Virgiel en heb ik zowel daar als bij mij studievereniging Leeghwater meerdere commissies gedaan. Ik vind namelijk dat een goede ingenieur niet alleen inhoudelijke kennis heeft, maar ook weet hoe hij die kennis kan toepassen. Dit leer je door je ook buiten je curriculum te ontwikkelen en op de TU en in Delft is hier ontzettend veel mogelijkheid toe. Denk hierbij aan het doen van een Dreamteam, het starten van je eigen onderneming of het doen van commissies bij je vereniging. ORAS zet zich hard in voor het behoud van deze mogelijkheden. Een van onze speerpunten is daarom dat de TU gelegenheid, erkenning en steun biedt aan studenten die zich naast hun studie willen verbreden. Vind jij ook dat je studie meer is dan alleen het volgen van vakken? Stem dan ORAS!
Mathias de Koning (B-LR)

MEER STUDIEPLEKKEN IN DE UB

Als student Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, actief lid bij Laga en het DSC, zit ook ik vaak tot in de late uurtjes in de UB. Gelukkig is dankzij ORAS de bibliotheek elke dag van het jaar open en met de ‘XXL Hours’ tijdens de tentamenperiodes, kan je er bijna elk moment van de dag studeren. Toch wordt het vinden van een studie -of computerplek steeds moeilijker. Door meer plaatsen te creëren in de zuidvleugel en in de ruimtes achter de boekenwand van de UB willen we er voor zorgen dat je altijd een aangename studieplek kan vinden. Efficiënter gebruik van gebouwen zoals de UB en faculteiten in combinatie met het creëren van nieuwe studie- en werkplekken is volgens ORAS nodig om het stijgende aantal studenten op te vangen. Wil jij ook meer, betere en comfortabele studieplekken in de UB? Stem dan op 18 & 19 Mei op ORAS!
Max
Capelle (B-TN)

ZELF BEPALEN HOE EN WANNEER JE STUDEERT

Ik ben Max en ik wil alles uit mijn studententijd halen. Na een jaartje bouwkunde zocht ik een meer technische uitdaging en ben ik begonnen bij TN. Daarnaast ben ik derde jaars bij Sint Jansbrug. Door hier lekker actief te zijn, heb ik me ook op sociaal vlak nog verder kunnen ontwikkelen. Om je naast je studie te kunnen ontplooien, is het wel belangrijk dat je hiervoor de vrijheid krijgt. Geen aanwezigheidsplicht of verplichte huiswerkopgaven, maar zelf bepalen hoe en wanneer jij studeert. Een goede ingenieur kan plannen en prioriteiten stellen. Dit leer je door zelf verantwoordelijkheid te krijgen en te nemen voor je studiegedrag. Door verschoolsing wordt onderwijs minder flexibel en ligt de nadruk op de studiepunten in plaats van de inhoud. Wil jij ook universitair onderwijs van topkwaliteit, waarin je eigen verantwoordelijkheid neemt? Stem ORAS!
Valérie de Vlam (B-WB)

EEN SPORTKAART WAARBIJ JE BETAALT PER MAAND

Mijn naam is Valérie, ik ben tweedejaars studente Werktuigbouwkunde en lid bij het DSC. In de afgelopen jaren die ik in Delft studeer, probeer ik naast de alledaagse drukte ook fit te blijven. Dit doe ik door groepslessen te volgen zoals spinnen en pilates of door mee te doen aan de tenniscompetities bij het Sportcentrum. Er zijn echter ook periodes in het jaar waarin ik mijn sportkaart helemaal niet gebruik. ORAS heeft hier een oplossing voor bedacht! Komend jaar zullen we gaan pleiten voor een sportkaart waarbij je per maand betaalt. Want waarom zou je in september voor een heel jaar een sportkaart moeten betalen als je bijvoorbeeld in januari een maand meedoet aan een uitwisselingsproject in het buitenland? Het Sport- en Cultuurcentrum kan flexibeler en efficiënter. Vind jij dat ook? Stem dan ORAS!
Ellard
Volmer (B-TB)

NO STONE COAL ENGLISH PLEASE

Ik ben Ellard, derdejaars student Technische Bestuurskunde en heb tijdens mijn minor in Boedapest ondervonden hoe vervelend het is als je docent geen fatsoenlijk Engels kan spreken. Je colleges worden hierdoor lastiger te volgen. Het onderwijs aan de TU Delft wordt ook steeds vaker in het Engels gegeven. Daarom vindt ORAS het belangrijk dat de docent het Engels dusdanig beheerst dat de student niet belemmert wordt in het leerproces. ORAS pleit er daarom voor dat docenten hun Engelse taalvaardigheid verhogen voordat ze in het Engels les geven. Het is niet meer dan logisch dat docenten het Engels goed beheersen als de boeken van het vak ook in het Engels zijn. Wil jij ook dat je docent beter Engels spreekt? Stem dan ORAS!
Natalie
Brik (B-IO)

MIJN GEMAAKTE TENTAMEN ONLINE GEMAKKELIJK INZIEN

Ik ben Natalie, derdejaars studente Industrieel Ontwerpen en lid bij C.S.R. Naast de standaard vakken op IO zet ik mij ook in voor het Honours Programme en ben ik naar Zweden geweest voor mijn minor. Ik wil zo veel mogelijk uit mijn studie halen en het maken van tentamens is hier een belangrijk onderdeel van. Het inzien van mijn gemaakte tentamen is lastig en kan alleen op specifieke momenten. Ik heb in Stockholm gezien dat het anders kan. Daar kon ik mijn nagekeken tentamen namelijk gemakkelijk online bekijken. ORAS vindt dat het mogelijk moet zijn voor studenten om makkelijk, online hun gemaakte tentamen in te zien. Zo kan je meer leren van je eigen tentamen, omdat je precies kan zien wat je goed en fout hebt gedaan. Ook wordt een verkeerde puntentelling snel rechtgezet en hoeven docenten minder tijd te stoppen in het organiseren van een inzagemoment, zodat ze meer tijd overhouden om te werken aan hun onderwijs. Wil jij ook je gemaakte tentamen gemakkelijk online kunnen inzien? Stem ORAS!
Mathijs van DIjk (B-CT)

VERSTERKING STUDENTENMEDEZEGGENSCHAP OP FACULTAIR NIVEAU

De kennis van hoe het er op een faculteit aan toe gaat, ligt voornamelijk bij de Facultaire Studenten Raad. Zij hebben dan ook veel te zeggen over het facultaire beleid. Het is daarom essentieel dat elke Facultaire Studenten Raad voldoende kennis heeft van hun rechten en hoe zij input kunnen leveren. ORAS heeft er daarom voor gezorgd dat Facultaire Studenten Raden in de zomer meer trainingen krijgen en blijft zich ervoor inzetten dat FSR’en voldoende ondersteund worden.
Gert-Jan Troost (B-BK)

STUDEREN EN ONTSPANNEN OP EEN CAMPUS DIE VAN ALLE GEMAKKEN IS VOORZIEN

De campus moet het perfecte klimaat bieden om te studeren en te ontspannen. ORAS zet zich daarom in voor goede horeca en andere ondersteunende faciliteiten zoals een supermarkt, koffieautomaten, computers en de ruimte voor ontspanning. ORAS werkt nu bijvoorbeeld aan nieuwe printers, soepautomaten en een fietsenmaker op de campus. Stem daarom ORAS op 18 en 19 mei!
Freek
Swart (B-TB)

SAMEN STUDEREN DOOR GELIJKE TOETSMOMENTEN

Het komt steeds vaker voor dat toetsen buiten de aangewezen tentamenweken plaatsvinden. Ook zijn er een aantal faculteiten die hun eigen zomerherkansingen inplannen. ORAS ziet dit als een negatieve ontwikkeling en wil dat de toetsmomenten op de TU bij alle studies gelijk zijn. Zo wordt het makkelijker om met vrienden, huis- of clubgenoten te studeren en buiten de tentamenweken samen te ontspannen.
Jet
Merkx (M-CHE)

EEN BESTUURSJAAR MOGELIJK VOOR IEDEREEN

ORAS is van mening dat extra curriculaire activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van de beste ingenieur. Mede door het leenstelsel wordt studeren steeds duurder. Dit mag geen belemmering vormen voor studenten om bijvoorbeeld een bestuursjaar te doen. Nu moeten fulltime bestuurders collegegeld betalen ondanks het feit dat ze geen gebruik maken van onderwijs of faciliteiten. Daarom zet ORAS zich in voor de invoering van Collegegeld Vrij Besturen aan de TU Delft.
Matys
Voorn (M-LR)

CULTURELE UITWISSELING DOOR HET BUDDY PROGRAM

Op de campus lopen studenten van veel nationaliteiten rond. Steeds meer studenten komen na hun afstuderen in een internationale werkomgeving terecht. De universiteit en ORAS werken daarom aan betere integratie tussen internationale en nationale studenten. ORAS heeft bijvoorbeeld een TU-breed buddy programma opgezet. Hierbij wordt een internationale student gekoppeld aan een nationale student, gebaseerd op interesses. Ook is ORAS betrokken bij de visie van de TUD op internationalisering.
Lana
Letanche (M-DFI)

SCHRIJF JE MAKKELIJK IN MET DE SPORT&CULTUUR APP

ORAS is regelmatig in gesprek met het Sport & Cultuurcentrum over wat er verbeterd kan worden. Op dit moment pleiten wij voor een eerlijk inschrijvingssysteem voor de groepslessen, zodat die niet binnen een minuut vol zitten na opening. Ook zet ORAS zich in voor een bezettingsgraadmeter waarbij je online kan zien hoe druk het is bij de fitness. Deze tools worden toegankelijk door ze bijvoorbeeld te integreren in een Sport & Cultuur app.
Koen
Luijkx (B-IO)

VASTE COMPUTERS, OOK IN NIEUWE ONDERWIJSGEBOUWEN

De TU Delft heeft het beleid om steeds minder vaste computers te plaatsen op de campus. ORAS is van mening dat er altijd de mogelijkheid moet zijn voor studenten om gebruik te maken van een vaste computer op de campus. Daarom zet ORAS zich in voor het behoud van vaste computers op de TU Delft en het plaatsen van vaste computers in toekomstige onderwijsgebouwen.
Pieter
Imhof (B-WB)

DE CAMPUS GROEIT MEE MET HET AANTAL STUDENTEN

De TU Delft groeit door een toenemend aantal eerstejaars studenten. ORAS is van mening dat deze groei niet mag leiden tot een tekort aan faciliteiten. Daarom moeten faciliteiten zoals studieplekken en -ruimtes, het aantal studiebegeleiders, fietsenstallingen en het aantal (grote) collegezalen meegroeien met het aantal studenten aan de TU Delft. Proactief denkt ORAS na over de capaciteit van faciliteiten in de toekomst.
Novy
Francis (M-SET)

MORE VARIETY IN THE NEW HORECA FACILITIES

ORAS believes there should be reliable and versatile catering facilities on campus as they are important for students. There are students from various different nationalities and thus diversified food preferences present on campus, the offered facilities should therefore be as varied as the campus population. The TUD, together with ORAS, has developed a new vision for the catering facilities and is currently working on the implementation of this new vision. First of all, three new catering facilitators will offer their products in the Fellowship, creating a food court. Three kinds of cuisines will be offered: Mediterranean, Asian and Dutch. Additionally, this summer there will be a renovation in the Library to set up an entirely new concept of the Coffee Star with a wider offer of goods. Furthermore, at six faculties high quality coffee corners will be housed. Do you think ORAS should work on improving catering facilities? Vote ORAS!
Hugo Reinbergen (B-TI)

'S AVONDS GEEN COLLEGES EN TENTAMENS

Op de TU wordt er gesproken over het eventueel invoeren van avondcolleges en tentamens om het gebrek aan capaciteit op te lossen. Technische studenten hebben gemiddeld al meer contacturen dan andere studenten en vrije avonden zijn nodig om de studielast op één dag beheersbaar te houden. Daarnaast is een vrij avondprogramma essentieel als je met bijvoorbeeld ploeggenoten, je commissie of vrienden wil afspreken. ORAS vindt daarom dat avonden vrij moeten blijven.
Ruth
Koole (B-TW)

GEMAKKELIJK ONLINE EEN AFSPRAAK MAKEN MET JE STUDIEADVISEUR

Op dit moment moet je op nagenoeg alle faculteiten naar het servicepunt om een afspraak te maken met je studieadviseur. Dit moet makkelijker kunnen. ORAS zet zich daarom in voor een systeem waarbij je zelf online de beschikbare data van je studieadviseurs kan zien en meteen een afspraak kan inplannen. Op 3mE gebeurt dit al en ORAS wil dat dit op alle faculteiten mogelijk wordt.
Robin
Gevers (B-TN)

JOUW MENING OVER JE VAK WORDT GEBRUIKT

Om ervoor te zorgen dat vakevaluaties toegankelijk worden voor studenten en zo dus meer ingevuld worden, wil ORAS ervoor zorgen dat de vakevaluaties van al je vakken op één centrale plek komen. De vakevaluaties zijn hierdoor beter zichtbaar voor de student én docent, die met de resultaten aan de slag kan gaan. Denk jij ook dat evaluatie essentieel is voor goed onderwijs? Stem dan ORAS!
Martine
Romer (B-TB)

OOK IN HET WEEKEND STUDEREN OP JE FACULTEIT

Door het groeiende aantal studenten en de grote behoefte van studenten om op de campus te studeren, vindt ORAS dat faculteiten in het weekend opengesteld moeten worden. Momenteel is de capaciteit onvoldoende en worden er niet genoeg studieplekken aangeboden in de weekenden. Door weekendopenstelling van faculteiten kan iedere student ook in het weekend terecht op zijn of haar faculteit.
Willemijn Botman (B-MT)

EEN ONLINE PLANNINGSTOOL VOOR JE STUDIE

Wanneer je nominaal studeert, hebben de vakken die je doet een logische aansluiting op elkaar. Op het moment dat je niet meer nominaal loopt, houdt dit op. ORAS is bezig een planningstool te ontwikkelen met alle informatie die je nodig hebt om je studie verder zelf te plannen en zo hopelijk minder vertraging op te lopen. Per vak staan de voortgangseisen vermeld, hoe het vak zich verhoudt tot andere vakken en wanneer het vak gegeven wordt.
Daniël Kappelle (B-ET)

EEN HERINNERING OM JE IN TE SCHRIJVEN VOOR TENTAMENS

Om deel te kunnen nemen aan je tentamen moet je je op tijd inschrijven, maar iedere student kan dit eens vergeten. ORAS werkt samen met de TU aan een tentamenbeleid dat beter past bij de student. Daarom wordt nu gewerkt aan een systeem om studenten beter te attenderen op het inschrijven voor tentamens. De eerste stap is het krijgen van een melding, gekoppeld aan je vak, wanneer de inschrijvingen openen en een paar dagen voor ze sluiten.
Floor
Crispijn (B-TA)

DE MASTER KUNNEN DOEN DIE JIJ WILT

Sinds 2014 mogen universiteiten selectiecriteria opstellen voor alle masters, zoals een cijfergemiddelde. Hier is ORAS op tegen. Iedere student moet zijn eigen master kunnen kiezen, cijfers zeggen lang niet genoeg en bachelors geven nog onvoldoende toegang tot de arbeidsmarkt. ORAS streeft ook naar duidelijkheid: als je begint aan je studie wil je weten of je de master kan doen die je wilt.
Luuk
van Kleef (M-CHE)

VERBREDING DOOR ONDERWIJS IN LEIDEN EN ROTTERDAM

Elke student moet zich breed kunnen ontwikkelen. De samenwerking die de TU heeft met de universiteiten van Leiden en Rotterdam biedt hiervoor mogelijkheden. ORAS vindt het belangrijk dat ook op onderwijsgebied Delftse studenten van deze samenwerking de vruchten plukken. Zo heeft ORAS er onder andere voor gezorgd dat er gezamenlijke minors bestaan en wordt nu nagedacht over een LDE-Dreamteam. ORAS blijft op zoek naar meer mogelijkheden om de samenwerking te optimaliseren voor studenten.
Cindy Geerlings (B-LST)

DE TU BLIJFT INVESTEREN IN COLLEGERAMA

In het verleden heeft ORAS het initiatief genomen bij het opzetten van Collegerama. Als student moet je zelf kunnen bepalen wanneer je studeert. ORAS blijft zich inzetten voor Collegerama. Dit jaar zal weer gepleit worden voor uitbreiding van het aantal colleges dat wordt opgenomen. In de toekomst moet iedere student de mogelijkheid hebben om colleges terug te kijken in hun eigen tijd.
Bas
Büller (B-LR)

BEHOUD VAN DE RAS

ORAS staat voor de actieve en gemotiveerde student die meer uit zijn studententijd wil halen. Dit jaar heeft ORAS zich met de hervorming van de regeling hard gemaakt voor het behoud van de RAS. ORAS vindt het namelijk essentieel dat de TU erkenning en ondersteuning geeft aan studenten die hun opleiding verrijken met activiteiten zoals commissie- of bestuurswerk, topsport, deelname aan Dreamteams en medezeggenschap en daardoor wellicht studievertraging oplopen.
Koen van Limbergen (B-TB)

DELFTS GELUID IN DE LANDELIJKE POLITIEK

ORAS adviseert het College van Bestuur ter verbetering van het onderwijs en studentenzaken aan de TU. Soms worden beslissingen echter op landelijk niveau gemaakt, denk bijvoorbeeld aan het leenstelsel. ORAS vindt het belangrijk dat er daarbij speciale aandacht is voor technische studenten. Daarom heeft ORAS intensief contact met de landelijke studentorganisatie ISO, die veel invloed uitoefent op politiek in Den Haag.
Benjamin Schoemaker (B-LR)

AFSTUDEREN WAAR JIJ DAT WILT

Op dit moment zijn er veel restricties aan de plekken waar studenten mogen afstuderen. De afstudeermogelijkheden verschillen ook per faculteit. ORAS wil dat het voor iedereen mogelijk is om te kiezen tussen afstuderen bij een bedrijf of de universiteit. Ook afstuderen bij je eigen onderneming moet een optie zijn. ORAS wil dat het ook mogelijk wordt om afstudeerbegeleiders van andere faculteiten te hebben. Want juist de combinatie van verschillende disciplines kan zeer waardevol zijn.
Renée
Dooren (B-CT)

ONLINE GEMAKKELIJK JE WERKPLEK VINDEN

De TU heeft veel studiewerkplekken die verdeeld zijn over de faculteiten. ORAS zet zich in voor Mapiq: een online overzicht van alle studieplekken op de campus. Het uiteindelijke doel is een systeem dat online de bezetting van de plekken bijhoudt zodat je gemakkelijk kan zien waar en wat voor plekken beschikbaar zijn. Hiermee zie je in één keer waar je kan studeren en kan je sneller aan het werk!
Robbert-Jan Bosch (B-LR)

ONBELEMMERD STUDEREN IN HET BUITENLAND

Een buitenlandervaring tijdens je studie ziet ORAS als een toegevoegde waarde aan je curriculum. Het is belangrijk dat de drempels om naar het buitenland te gaan laag zijn zodat iedere student die dit wil, de mogelijkheid heeft om internationale ervaring op te doen. ORAS pleit daarom voor zoveel mogelijk beurzen, selectie op motivatie in plaats van alleen cijfers en een centrale evaluatie per faculteit.

toon meer

toon minder

Initiatieven

Zonder ORAS, geen…

Buiten de wettelijke rol die wij hebben als studentenraad, is ORAS altijd pro-actief op zoek naar verbeteringen op de TU. Deze houding resulteert in tal van initiatieven die zijn gerealiseerd door ORAS

Genoeg gezien?

Stem ORAS!

18 & 19 mei 2016

Stemsite

PARTNERS