FLEXIBEL ONDERWIJS VAN TOPKWALITEIT

- Julie Fraiture

STUDEREN IS MEER DAN ALLEEN JE STUDIE

- Lex Razoux Schultz

MEER STUDIE- EN COMPUTERPLEKKEN

- Loulou Zaat

JOUW TENTAMEN NAGEKEKEN IN 10 DAGEN

- Johan van den Heuvel

EEN SPORTKAART WAARBIJ JE BETAALT VOOR WAT JE GEBRUIKT

- Noortje van Wageningen

BETERE COLLEGES DOOR INTERACTIEVE LESMETHODEN

- Lotfy Hassan

AL JE STUDIE-INFORMATIE OVERZICHTELIJK OP EEN PLEK

- Eva Rikkers

Kort filmpje over ORAS

20 & 21 mei 2015

Studentenraadsverkiezingen

De drie pijlers

De visie van oras is gebouwd op drie pijlers

Onderwijs
.. voor een diploma van hoge kwaliteit
Ontplooiing
.. voor persoonlijke ontwikkeling
Faciliteiten
.. voor optimale ondersteuning
Lees meer

ONZE VISIE


Je wordt de beste ingenieur door onderwijs van de
hoogste kwaliteit, ondersteund door goede faciliteiten en uitgebreide mogelijkheden tot ontplooiing!

Kieslijst

Julie
Fraiture (LST)

FLEXIBEL ONDERWIJS VAN TOPKWALITEIT

Ik ben Julie, derdejaars en ik studeer LST. Wat voor mij op één staat, is dat het onderwijs dat ik volg van topkwaliteit is. Naast mijn studie ben ik lid bij Virgiel, doe ik commissies en verder sport en werk ik. Met al die extracurriculaire activiteiten vind ik het fijn om zelf te kunnen bepalen hoe en wanneer ik studeer. Ik geloof dat studenten moeten leren combineren en hun eigen verantwoordelijkheid moeten leren nemen. Dit is alleen mogelijk als het onderwijs zo flexibel is dat studenten de ruimte krijgen om hun eigen tijd in te delen. Door verschoolsing bestaat het risico dat het niveau van studenten afneemt, omdat ze niet meer een vak leren omdat ze het onderwerp interessant vinden, maar om de punten te halen. Vind jij flexibel onderwijs van topkwaliteit ook zo belangrijk? Stem dan ORAS!
Lex Razoux Schultz (WB)

STUDEREN IS MEER DAN ALLEEN JE STUDIE

Toen ik in Delft aankwam om Werktuigbouwkunde te gaan studeren, werd ik blij verrast door de studentencultuur. Op allerlei gebieden was er de mogelijkheid om jezelf te verrijken. Ik ben lid geworden bij het DSC, ben muziek gaan maken in een jazzbandje en heb commissies gedaan bij mijn studievereniging Leeghwater. Naast een goede studie vind ik dat er mogelijkheden moeten zijn om jezelf in andere disciplines te ontwikkelen. De beste ingenieur heeft namelijk meer dan alleen technische kennis. ORAS zet zich daarom in voor de student die meer uit het studentenleven wil halen dan enkel het volgen van vakken. Een van de speerpunten van ORAS is daarom steun en erkenning vanuit de TU voor een student die zich inzet bij een Dreamteam, een honours programma volgt of commissiewerk doet bij een studenten-, studie- of sportvereniging. Vind jij ook dat studeren meer is dan alleen het volgen van een opleiding? Stem dan ORAS!
Loulou
Zaat (BK)

MEER STUDIE- EN COMPUTERPLEKKEN

Steeds meer studenten studeren op de campus. Dat is positief. Samen studeren is leuker! Het afgelopen jaar heb ik veel geroeid bij Proteus. Na een ochtendtraining was het vaak lang zoeken naar een fijne studieplek. Er zouden genoeg studie- en computerplekken aanwezig moeten zijn op de campus. Hier zet ORAS zich al lange tijd voor in. Dankzij ORAS kun je met de XXL openingstijden tijdens de tentamens langer studeren in de UB en is de aula ook geopend in de weekenden! Maar dit is niet genoeg. ORAS zet zich daarom in om ook in het nieuwe onderwijsgebouw (naast IO) veel studie- en werkplekken te krijgen. Afgelopen jaar heeft ORAS ruim 1000 studenten geënquêteerd waaruit bleek dat ook computerplekken van groot belang zijn. Elke student moet toegang kunnen hebben tot een vaste computer wanneer dit nodig is. Ben jij ook voor meer studie- en computerplekken?! Stem dan ORAS!
Johan van den Heuvel (IO)

JOUW TENTAMEN NAGEKEKEN IN 10 DAGEN

Toen ik in Delft kwam studeren wist ik meteen dat hier van alles mogelijk zou zijn! Dat beviel me wel en zodoende ben ik vandaag de dag naast mijn studie Industrieel Ontwerpen ook actief bij het Honours Programma en bij C.S.R. Delft. Omdat ik een druk en actief leven heb, vind ik het belangrijk dat ik altijd weet waar ik aan toe ben. Doordat het soms erg lang duurt voordat ik mijn tentamenresultaat terugkrijg is dat momenteel niet het geval, zeker met alle tussententamens en bijbehorende aanmeldtermijnen. Soms heb je jouw cijfer niet eens binnen 20 dagen terug. Dankzij jarenlang aandringen van ORAS wordt er eindelijk gekeken hoe tentamens sneller nagekeken kunnen worden zonder vermindering van kwaliteit. Vind je ook dat jouw tentamen binnen 10 dagen nagekeken moet zijn? Stem dan ORAS!
Noortje van Wageningen (CT)

EEN SPORTKAART WAARBIJ JE BETAALT VOOR WAT JE GEBRUIKT

Ik ben Noortje, vierdejaars studente Civiele Techniek en lid bij Sint Jansbrug. In de afgelopen vier jaar dat ik Civiele Techniek studeer heb ik van alles gedaan op het Sport- en Cultuurcentrum. Zo heb ik groepslessen yoga gevolgd, een beachvolleybalcompetitie gedaan en als voorbereiding op de Ringvaart krachttraining gedaan. Tussendoor heb ik echter genoeg periodes gehad dat ik mijn sportkaart nauwelijks gebruikte. Met de verbouwing van het Sport- en Cultuurcentrum is het volgens ORAS hoog tijd om het prijsbeleid te aan te passen. Want waarom zou je in september voor een heel jaar sportkaart moeten tekenen? En waarom zou je een sportkaart én een fitness kaart moeten hebben als je alleen van de fitnessfaciliteiten gebruikt maakt? ORAS wil meer keuze in abonnementsvormen die zowel verschillen in aantal maanden als in het gebruik van faciliteiten. Het Sport- en Cultuurcentrum kan namelijk toegankelijker en flexibeler. Vind jij dat ook? Stem dan ORAS!
Lotfy
Hassan (LR)

BETERE COLLEGES DOOR INTERACTIEVE LESMETHODEN

Ik ben Lotfy, vierdejaars LR student en actief bij de VSV. LR is een uitdagende studie, maar de manier waarop vakken worden gegeven is verouderd. ORAS vindt dat colleges beter gegeven kunnen worden. Door actief betrokken te worden bij een college wordt je als student uitgedaagd en wordt een vak leuker om te leren. Docenten kunnen hier nieuwe onderwijsmethoden voor inzetten. Een voorbeeld van zo’n methode is Blended Learning. Hierbij maak je gebruik van digitale hulpmiddelen en blijf je beter bij de stof. ORAS vindt dat veel colleges vernieuwd kunnen worden, bijvoorbeeld door middel van Blended Learning. Ben je het daar mee eens? Stem dan ORAS!
Eva
Rikkers (TB)

AL JE STUDIE-INFORMATIE OVERZICHTELIJK OP EEN PLEK

Ik ben Eva Rikkers, tweedejaars studente Technische Bestuurskunde en lid bij het DSC. Als studentmentor heb ik ervaren dat eerstejaars studenten moeilijk overzicht krijgen van hun studie-informatie, door alle verschillende websites. Osiris, Blackboard, print.tudelft.nl, noem maar op. ORAS heeft daarom gewerkt aan een online platform dat al deze informatie bij elkaar brengt: My.TUDelft.nl. Binnenkort kan ook jij hiervan gebruik maken! Aankomend jaar wil ORAS nog meer informatie samenbrengen op deze website. Eén van die dingen die we volgend jaar toe willen voegen is Mapiq. In de UB en op IO is dit systeem, waarmee je beschikbaarheid van werkplekken kunt checken en ruimtes kunt uitschrijven, al in gebruik. ORAS wil graag dat je straks op My.TUDelft.nl precies kunt zien waar je nog kunt studeren op de campus! Wil jij ook meer overzicht in je studie-informatie? Stem dan ORAS!
Patrick van Hesteren (TI)

IK ZOEK MIJN STUDIEPLEK OP MAPIQ

ORAS vindt het belangrijk dat je op de campus terecht kan voor een studieplek. Om je daar een handje bij te helpen heeft ORAS met succes een aantal ideeën voorgelegd aan de TU. Een van die ideeën is Mapiq, waarmee je online ruimtes kunt afschrijven in de UB, op IO en in de toekomst ook op andere faculteiten. Ook kun je hiermee de beschikbaarheid van vaste computers zien. Net als via was.tudelft.nl, een ander idee van ORAS!
Tim
de Vries (TN)

ONBELEMMERD NAAR HET BUITENLAND

Een buitenlandervaring tijdens je studie ziet ORAS als een verrijking van je studententijd. Daarom is het belangrijk dat de drempel om naar het buitenland te gaan zo laag mogelijk is en blijft. ORAS zet zich in voor zoveel mogelijk beurzen, selectie op motivatie en een centrale evaluatie van het International Office per faculteit.
Michael
Bakker (MT)

ALLE SOFTWARE BINNEN HANDBEREIK

ORAS vindt dat alle software die nodig is voor je studie makkelijk verkrijgbaar moet zijn. Dit kan door het gratis aan te bieden, zodat je zelf de programma’s kunt downloaden op je computer. Een andere optie is om via de Virtual Desktop de software te bereiken. Met dit initiatief van ORAS kun je via je eigen laptop of ander mobiel device inloggen op je TU-desktop. Benieuwd? Kijk op weblogin.tudelft.nl of oras.nl/tools!
Noud Wijtenburg (TB)

BEHOUD VAN RAS VOOR ACTIEVE STUDENT

ORAS staat voor de actieve en gemotiveerde student die méér uit zijn studententijd wil halen. Dit jaar heeft ORAS zich hard gemaakt voor het behoud van de Ras in verband met de invoering van het leenstelsel. Het is namelijk essentieel dat de TU ondersteuning en erkenning geeft aan studenten die studievertraging oplopen door bijvoorbeeld commissies, bestuurswerk, topsport en dreamteams.
Sietze
de Wit (BK)

GELIJKE TOETSMOMENTEN, OOK IN DE ZOMERVAKANTIE

De toetsmomenten zijn bij alle studies onregelmatiger geworden. Dit geldt nu ook voor de zomerherkansingen die per studie op een ander moment zijn. ORAS ziet dit als een negatieve ontwikkeling en blijft zich ervoor hard maken bij de TU dat dit verkeerd is. ORAS wil dat deze voor alle studies gelijk zijn, zodat je samen met je vrienden, huis-of clubgenoten kunt studeren en na de tentamens samen kunt ontspannen.
Duco van Holthe (TN)

FLEXIBEL ONDERWIJS VOOR TOPSPORTERS

Sporten op hoog niveau was lastig te combineren met je studie, maar vanaf september 2015 zal dit veranderen. ORAS heeft dit jaar meegewerkt met de TU om de huidige topsportregeling aan te vullen, omdat wij vinden dat topsport een verrijking is tijdens je studie. Vanaf september 2015 zal het onderwijs voor topsporters flexibeler worden door een verlaagde BSA-norm en dispensatie van verplichte aanwezigheid bij tentamens en tussentoetsen.
Attilla Lengyel (ET)

MEER CAPACITEIT IN BUITENLAND-, EDUCATIE- EN ONDERNEMERSCHAPSMINORS

ORAS vindt het belangrijk dat studenten verbredende minors kunnen volgen. Deze minors zijn erg populair terwijl de capaciteit vaak te laag is. Gelukkig is het sinds dit jaar gemakkelijker geworden om minors in Leiden of Rotterdam te volgen. ORAS wil deze trend doorzetten en de situatie omtrent verbredende minors verbeteren. ORAS stimuleert de ontwikkeling van nieuwe minors en maakt zich hard voor een vergroting van het aanbod, bijvoorbeeld door minors twee keer per jaar aan te bieden.
Bob
Kalkman (TG)

RUIMTE VOOR ACTIVERENDE LESMETHODEN ZOALS BLENDED LEARNING

De colleges aan de TU zijn al jarenlang hetzelfde ondanks dat ze al jaren niet als aansprekend of efficiënt worden beoordeeld. ORAS vindt het belangrijk dat docenten actief gestimuleerd worden om nieuwe lesmethoden te ontwikkelen zodat de stof op een betere manier wordt overgebracht. Blended learning is een mengvorm van online onderwijs (met bijvoorbeeld kennisclips) en werkcolleges op de universiteit. Op die manier wordt het onderwijs interactiever en uitdagender.
Dirk
Korte (TA)

BETERE ENGELSE TAALVAARDIGHEID DOCENTEN

ORAS heeft 1500 enquêtes afgenomen onder studenten over Engelstalig onderwijs. Hieruit bleek dat de Engelse taalvaardigheid van docenten één van de grootste pijnpunten is. Het is belangrijk dat docenten hun vak ook goed in het Engels kunnen geven. Daarnaast moet een overgang naar Engelstalig onderwijs de student een duidelijke meerwaarde bieden. ORAS is en blijft bezig om deze punten op de TU onder de aandacht te brengen.
Lydia
Schenk (WB)

UITLOOP DOOR HARDE KNIP ZOVEEL MOGELIJK BEPERKEN

Nog steeds lopen studenten studievertraging op door de Harde Knip. Hoewel deze regeling vanuit de overheid opgelegd is, vindt ORAS het onacceptabel als studenten hierdoor onnodig uitlopen. Dus laat het ORAS weten als jij problemen ondervindt en uitloopt door de Harde Knip! Ook zet ORAS zich in voor voldoende herkansingsmogelijkheden en een duidelijke informatievoorziening over de Harde Knip, zodat studenten weten waar ze aan toe zijn en welke risico’s ze lopen.
Sjoerd van Rooijen (LR)

LEREN WERKEN IN EEN INTERNATIONALE OMGEVING

Meer studenten komen na hun afstuderen in een internationale werkomgeving terecht. Daarom vindt ORAS het belangrijk dat er ruimte is voor vroegtijdig contact tussen de Delftse student en de internationale student op de campus. Als er meer bewustzijn wordt gecreëerd, zal dit ook een positieve invloed hebben op de samenwerking binnen het onderwijs. Daarom heeft ORAS dit jaar een TU-breed buddy programma opgezet gebaseerd op interesses.
Yorick Ligthart (CT)

IK WIL MIJN TENTAMEN ONLINE INZIEN

Een tentamen maak je niet alleen voor je cijfer, maar juist om iets van te leren. ORAS vindt het daarom jammer dat je na je tentamen vaak alleen nog maar je cijfer ziet en geen feedback krijgt op wat je hebt gemaakt. Een mogelijke oplossing hiervoor is dat je gescande tentamen na het nakijken gemaild wordt, zodat je makkelijk kunt zien wat je fouten zijn.
Johanna Hettinga (LST)

GOED GEINFORMEERDE EN TOEGANKELIJKE STUDIEADVISEURS

Door alle studieversnellende maatregelen en nieuwe regelingen is de druk op studieadviseurs steeds groter. ORAS zet zich in voor genoeg studieadviseurs die toegankelijk zijn voor studenten. Het is enerzijds van belang dat zij beschikken over de juiste informatie en regels en anderzijds is het belangrijk dat zij meedenken met jouw activiteiten binnen en buiten je studie.
Lotte
Salomé (IO)

INSPRAAK BIJ UITBREIDING S&C

De uitbreiding van unit Sport & Cultuur is eind 2014 gestart en uiteindelijk zal S&C bijna twee keer zo groot worden. ORAS vertegenwoordigt hierin de stem van de student en is veel in gesprek met S&C. Zo heeft ORAS het belang benadrukt van het plaatsen van tijdelijke units om de huidige krapte bij groepslessen op te vangen, zoals bij spinning. Verder pleit ORAS voor goede communicatie en voldoende faciliteiten tijdens de verbouwing, zodat iedereen onbezorgd kan blijven sporten!
Timo
Tons (CT)

MINDER VERSCHOOLSING IN UNIVERSITAIR ONDERWIJS

De afgelopen jaren zijn er steeds meer verschoolsende maatregelen ingevoerd om studenten sneller te laten studeren zoals het BSA, de aanwezigheidsplicht en verplichte tussentoetsen. ORAS vindt het juist belangrijk dat studenten eigen verantwoordelijkheid leren nemen in plaats van dat ze alleen maar vakken afvinken. Op die manier kunnen studenten op hun eigen manier leren werken, wat essentieel is om de beste ingenieur te kunnen worden.
Jorrit Molendijk (CT)

MINDER VERPLICHTE TUSSENTOETSEN

Een van de verschoolsende maatregelen die ingevoerd zijn op de TU is het verplichten van tussentoetsen. Deze zijn dicht op elkaar gepland waardoor studenten minder vrijheid hebben om hun eigen studiepad te kiezen. ORAS vindt dat er niets mis is met het aanbieden van tussentoetsen, maar het verplichten past niet bij een universiteit waar studenten juist eigen verantwoordelijk moeten leren nemen.
Pieter van de Ven (WB)

ONDERNEMERSCHAP TOEGANKELIJK VOOR ELKE STUDENT

Elke student moet de mogelijkheid krijgen om kennis te maken met ondernemerschap. ORAS pleit hiervoor en heeft als SR dit jaar veel gesprekken met YES!Delft en de TU gevoerd over de toekomst van ondernemerschap in het onderwijs. Naast het huidige aanbod van ondernemerschapsminors ziet ORAS nog veel ruimte voor verbeteringen in het ondernemerschapsonderwijs. Een voorbeeld hiervan is dat we bezig zijn met het opzetten van een extra ondernemerschapsminor in Leiden-Delft-Erasmus-verband.
Niels
Franssen (BK)

MEER OP DE CAMPUS DAN ALLEEN STUDEREN

Steeds meer studenten studeren op de campus. Daarom is het belangrijk dat er goede faciliteiten aanwezig zijn. Niet al¬leen om te studeren, maar ook om tussen¬door of na het studeren even te relaxen of te sporten. ORAS denkt mee over de inrichting van de campus. Zo zijn er dankzij ORAS buitenstudeermeubels geplaatst. Daarnaast zet ORAS zich in voor een ge¬varieerd aanbod van eten en drinken.
Vincent
Alkema (TB)

GEEN BSA IN JE TWEEDE JAAR

ORAS is tegenstander van een tweedejaars BSA. Regelmatig speelt de discussie weer op de TU om dit in te voeren. Het BSA is ooit ingevoerd als middel om te bepalen of studenten op de juiste plek zitten. Bij een tweedejaars BSA is het doel alleen maar om studenten sneller te laten studeren. ORAS denkt dat dit werkt als een onjuiste prikkel en beperkend is voor je vrijheid binnen en buiten je studie.
Jimena Garcia Mateo (IO)

STIMULATE CULTURAL EXCHANGE ON CAMPUS BY UNIVERSITY-WIDE BUDDY PROGRAM

As our university has become more international during the last couple of years, more and more cultures are present at our campus. Still the student population is divided in two groups, Dutch and internationals. ORAS tries to bridge the gap between Dutch and international students by setting up the first university-wide buddy program. This program is initiated by ISAD, composed by many international student societies in Delft and co-founded by ORAS. During next September’s Introduction Week, many activities will be available for students that will join the Dutch and the International communities. Furthermore, ORAS is involved in the creation of DUT vision on internationalisation, has set up the international student organisation DISS in cooperation with VSSD and stays in close contact for input from international students.
Hilco
IJzer (CT)

DELFTS GELUID IN LANDELIJKE POLITIEK

ORAS adviseert het College van Bestuur ter verbetering van het onderwijs en studentenzaken aan de TU. Soms worden beslissingen echter op landelijk niveau gemaakt, denk bijvoorbeeld aan het leenstelsel. ORAS vindt het belangrijk dat er daarbij speciale aandacht is voor technische studenten. Daarom heeft ORAS intensief contact met de landelijke studentenorganisatie ISO, die veel invloed uitoefent op politiek Den Haag.
Suzanne van Beek (IO)

STUDIEPLEKKEN IN HET NIEUWE ONDERWIJSGEBOUW

Binnenkort begint de bouw aan een nieuw onderwijsgebouw, dat naast de faculteit IO komt te staan. Dit is essentieel omdat er extra collegezalen nodig zijn om het stijgende aantal studenten te kunnen ondervangen. ORAS vindt het noodzakelijk dat hier ook extra studieplekken komen waar je tot laat in de avond kunt studeren. Daarom pleit ORAS voor flexibele zalen, die juist in de tentamenperiodes en weekenden veel plek kunnen bieden voor zelfstudie.
Isabelle Schroeten (LST)

LDE-SAMENWERKING VOORDELIG VOOR TU-STUDENT

De TU werkt steeds intensiever samen met Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het is van groot belang dat ook studenten hiervan profiteren, bijvoorbeeld via minoren of keuzevakken. Tegelijkertijd mag de samenwerking niet afdoen aan het Delftse karakter van de TU. Praktische zaken zoals verschillende ICT-voorzieningen zouden geen belemmeringen moeten opwerpen.

toon meer

toon minder

Initiatieven

Zonder ORAS, geen…

Buiten de wettelijke rol die wij hebben als studentenraad, is ORAS altijd pro-actief op zoek naar verbeteringen op de TU. Deze houding resulteert in een tal van initiatieven die zijn gerealiseerd door ORAS

Genoeg gezien?

Stem ORAS!

20 & 21 mei 2015

Stem Site

PARTNERS