Ingenieurs van de toekomst

- Lotte Kuiper

De focus op welzijn

- Mart Vloet

Meer talent dan alleen student

- Maarten de Nooijer

Beter duurzaam

- Eefje Eikelenboom

Flex. Studeren

- Mara Linssen

Terug naar een levendige campus

- Rutger Blijleven

Unity in community

- Clara van der Heijden

Minder studievertraging dankzij de zachte knip

- Irene Hooijkaas

Kort filmpje over ORAS

2 & 3 juni 2021

Studentenraadsverkiezingen


De drie pijlers

De visie van oras is gebouwd op drie pijlers

Onderwijs
... voor een diploma van hoge kwaliteit
Faciliteiten
... voor optimale ondersteuning
Ontplooiing
... voor persoonlijke ontwikkeling
Lees meer

ONZE VISIE


Je wordt de beste ingenieur door onderwijs van de hoogste kwaliteit, ondersteund door goede faciliteiten en uitgebreide mogelijkheden tot ontplooiing!

Kieslijst

Lotte
Kuiper (B-KT)

Ingenieurs van de toekomst

Hoii! Ik ben Lotte en ik ben dit jaar nummer 1 op de lijst van ORAS tijdens de studentenraadsverkiezingen. ORAS zet zich onder andere in voor innovatie in het onderwijs want wij geloven dat de TU zich moet blijven vernieuwen om de ingenieurs van de toekomst te kunnen blijven leveren. Dit kan door bijvoorbeeld hologrammen en Augmented Reality in het onderwijs te introduceren. Zo blijft de onderwijskwaliteit op de TU van topniveau. Met jouw stem kunnen wij ervoor zorgen dat de TU blijft innoveren in het onderwijs. Vind jij het ook belangrijk om het beste onderwijs te krijgen? Stem dan 2 en 3 juni op ORAS!
Mart
Vloet (B-TB)

De focus op welzijn

Hey! Ik ben Mart en sta dit jaar op nummer 2 op de lijst van ORAS. Studentenwelzijn verdient een hoge prioriteit, nu in tijden van Corona meer dan ooit! Het welzijn van studenten moet echter altijd een belangrijk en bespreekbaar thema blijven. Wij als ORAS staan voor een TU Delft waar er ruimte moet zijn om fouten te kunnen maken, maar ook een plek waar je je goed voelt. Daarnaast moet elke vorm van persoonlijke begeleiding voor iedere student toegankelijk en toereikend zijn. De Delftse student is immers meer dan zijn studienummer! Vind jij dit ook? Stem dan 2 en 3 juni op ORAS!
Maarten de Nooijer (B-TAW)

Meer talent dan alleen student

Hoi! Mijn naam is Maarten, derdejaarsstudent Applied Earth Sciences en nummer 3 op de lijst bij ORAS voor de verkiezingen van de studentenraad. Wij van ORAS vinden het belangrijk dat je als student de ruimte krijgt om je persoonlijk te ontwikkelen naast je studie. Denk hierbij aan activiteiten als een Dreamteam, een commissie, het bespelen van een instrument of een bijbaan. Ook vinden wij dat de TU Delft deze actieve studenten tegemoet moet komen in de vorm van erkenning en financiële steun. Daarom zetten wij ons in voor het verbeteren van faciliteiten als het profileringsfonds (voorheen RAS) zodat iedereen zich kan ontplooien naast zijn studie. Vind jij zelfontplooiing ook belangrijk? Stem dan 2 en 3 juni op ORAS!
Eefje Eikelenboom (B-IO)

Beter duurzaam

Hee! Ik ben Eefje, nummer vier op de lijst van ORAS dit jaar! Zoals veel anderen vind ik duurzaamheid ontzettend belangrijk. ORAS zet zich in om de TU duurzamer te maken, met als doel een CO2-neutrale campus in 2030. We gaan voor verduurzaming van de horeca, klimaatneutraal printen, afval- en energievermindering, meer hergebruik, betere afvalscheiding en stimulatie van duurzame initiatieven. Jouw stem kan hierbij helpen! Vind jij een schone, klimaatvriendelijke campus ook belangrijk? Stem op 2 en 3 juni op ORAS!
Mara
Linssen (B-TB)

Flex. Studeren

Hoi!! Ik ben Mara en dit jaar ben ik nummer 5 op de lijst voor ORAS. Studeren moet flexibel zijn. Wanneer je gaat studeren krijg je meer eigen verantwoordelijkheden en leer je eigen keuzes te maken. Ik vind dat je studie je ook deze mogelijkheid moet bieden: kies bijvoorbeeld zelf wanneer je een vak volgt en bepaal zelf of je een werkcollege nodig hebt om de stof goed te doorgronden. Wil jij ook de regie terug over je eigen studie? Stem dan 2 en 3 juni op ORAS!
Rutger Blijleven (B-NB)

Terug naar een levendige campus

Hi! Mijn naam is Rutger en ik ben een derdejaars student Nanobiologie. Dit jaar sta ik als nummer 6 op de lijst bij ORAS voor de studentenraadsverkiezingen. We leven ondertussen al een onaangenaam lange tijd met weinig sociale interactie. ORAS wil terug naar een levendige campus zodra het weer kan. Een plek waar foodtrucks, tafeltennistafels, buitenstudieplekken en nog veel meer er voor zorgen dat iedere student zich thuis voelt. Dit alles om ontmoetingen te stimuleren en de campus weer te laten bruisen. Ben jij ook weer (of voor het eerst) toe aan die bruisende campus? Stem ORAS!
Clara van der Heijden (B-TN)

Unity in community

Hey! Mijn naam is Clara en ik ben derdejaars student Technische Natuurkunde. Ik ben nummer 7 op de lijst van ORAS voor de verkiezingen van de studentenraad. ORAS zet zich in voor alle actieve en gemotiveerde studenten, zo ook internationale. Met hulp van internationale studentenverenigingen creëren wij meer verbintenis tussen de TU en de internationale student. Op deze manier willen wij hen de ruimte geven om zich te ontwikkelen tot de beste ingenieurs en hun studententijd optimaal te beleven. Vind jij ook dat iedereen zich thuis moet voelen op de TU? Stem dan 2 en 3 juni op ORAS!
Irene Hooijkaas (B-WB)

Minder studievertraging dankzij de zachte knip

In tijden van andere omstandigheden, kunnen we niet dezelfde eisen stellen aan de studenten. ORAS vindt dat we elke mogelijkheid moeten aanpakken om de extra studiedruk door Corona te verlichten. Daarom is ORAS kartrekker geweest in de landelijke studenten lobby voor de invoering van de zachte knip voor het huidige studiejaar. De zachte knip zorgt ervoor dat studenten hun master kunnen beginnen zonder de gehele bachelor afgerond te hebben. Voor de lobby zijn we landelijk aan tafel gegaan met studentenraden van andere universiteiten om zo het ministerie dat gaat over onderwijs aan te moedigen een spoedwet te laten afkondigen. Deze wet maakte het mogelijk dit jaar een zachte knip in te voeren en de druk op studenten te verlagen.
Floor Berkouwer (B-BK)

Maak je mentale gezondheid bespreekbaar

Niet lekker in je vel zitten is vaak iets waar studenten zich voor schamen. Volkomen onterecht volgens ORAS. Het is belangrijk dat elke student weet dat de TU Delft zijn of haar mentale gezondheid serieus neemt. We zoeken naar korte- én langetermijnoplossingen. Bijvoorbeeld door enerzijds de Wellbeing-week te organiseren en anderzijds het studentengeluid te laten horen in de visie op welzijn van de TU Delft.
Sujith Mahadevan (M-CME)

Vindbaarheidstool voor internationale studentenverenigingen

Delft is een stad met vele studie- en studentenverenigingen. Deze verenigingen vormen naast een sociaal leven ook een vangnet. Juist in deze tijden zien we duidelijk hoe belangrijk deze verenigingen zijn. Voor iedereen is er in Delft een passende plek en zo dus ook voor de internationale studenten. Daarom wil ORAS dat er een vindbaarheidstool komt voor zowel de nationale als de internationale verenigingen en dat deze verspreid wordt naar alle nieuwe studenten. Zo wordt Delft voor iedereen een beter passend thuis!
Wieger
Verbeek (B-LR)

Het beste onderwijs vraagt om de nieuwste technologie zoals AR, VR en AI

ORAS zet zich in voor het gebruik van de nieuwste technologieën op de TU Delft. Dankzij ORAS is er een VR-lab in de UB. Dit is dé plek waar geëxperimenteerd wordt met virtual reality. Daarnaast zetten wij ons in om digitale systemen, zoals Brightspace en Collegerama, te verbeteren met artificial intelligence. Op die manier worden deze online omgevingen gebruiksvriendelijker en op maat voor elke student. Dit jaar zet ORAS zich ook in voor interactiever online onderwijs door middel van Augmented Reality. Denk aan het projecteren van een brug, gebouw of motoronderdeel op je bureau vanaf je telefoon.
Thierry Cüppers (B-TN)

Verduurzaming van de horeca

Als universiteit hebben we het doel gesteld om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Ongeveer 30% van onze huidige uitstoot wordt veroorzaakt door de horeca op de campus. Als we ons doel willen halen, moet deze sector op de schop. Twee onderdelen zijn essentieel om deze uitstoot te verminderen. Allereerst is het belangrijk dat we afval door voedsel verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door niet elk product apart in plastic te verpakken. Maar ook voedselverspilling is een onderdeel waar nog stappen zijn te maken. Als tweede kunnen we studenten en medewerkers meer stimuleren gezondere en duurzamere opties te kiezen. Vind jij een duurzamere horeca ook zo belangrijk, stem ORAS!
Michiel van Wijk (B-MST)

Een beter passende financiële tegemoetkoming voor besturen en commissies

Een Delftse student is een ondernemende student. Dat zie je aan hoeveel studenten zich jaarlijks inzetten door middel van een bestuur of commissie. ORAS denkt dat het participeren aan een extracurriculaire activiteit als deze, een enorme aanwinst kan zijn voor jouw studententijd. Daarom vindt ORAS dat er een betere en hogere financiële tegemoetkoming moet zijn voor studievertraging als gevolg van extracurriculaire activiteiten zodat er geen drempel, maar juist een stimulans ontstaat om je het beste te kunnen ontwikkelen in jouw studie!
Cathelijn Lombaers (B-CT)

Alleen betalen voor de vakken die je volgt

ORAS vindt het belangrijk dat je de kans krijgt om jezelf zowel binnen als buiten je studie te kunnen ontwikkelen. De financiële middelen van een student zijn echter gelimiteerd. Door de invoering van het leenstelsel is deze drempel alleen maar hoger geworden. Participeren aan extracurriculaire activiteiten moeten plaatsmaken voor een bijbaan of fulltime studeren. ORAS ziet betalen per vak als de oplossing voor dit probleem. Op deze manier kan je zelf bepalen hoeveel vakken je per jaar volgt en betaal je hier niet je volledige collegegeld voor. Je studieschuld wordt hierdoor beperkt en je krijgt de ruimte om je naast je studie nog te verbreden. Door deze financiële flexibiliteit valt het studeren weer te combineren!
Leon Olde Scholtenhuis (M-AP)

De campus als ontmoetingsplek

Student zijn is meer dan alleen studeren. De campus is de plek waar studenten elkaar, maar ook medewerkers ontmoeten. ORAS gelooft dat ontmoetingen bijdragen aan het ontplooiende karakter van een student en dus gestimuleerd moeten worden. De campus zou daarom een veilige, bereikbare en inspirerende omgeving moeten zijn. Een locatie die studenten aantrekt, ook na de ingeroosterde uren. Dus vind jij ook dat de campus meer is dan alleen een plek waar je studiepunten haalt, stem ORAS!
Jasmijn Hanhart (M-LST)

Persoonlijke begeleiding toegankelijk voor iedere student

Veel studenten voelen een enorme drempel in het benaderen van de hulpdiensten die de TU Delft aanbiedt. Of dit nou een te lange wachttijd is voor de studentenpsycholoog, of de vindbaarheid van alle hulploketten. ORAS zet zich in voor betere toegankelijkheid van alle hulpdiensten. Dit doen we door enerzijds de vindbaarheid en kenbaarheid te verhogen, anderzijds toe te zien op kortere wachttijden voor de psychologen. Zo zetten we in op preventief welzijn en heeft de studentenraad zich in het verleden meermaals (met succes) ingezet voor het aannemen van extra psychologen.
Nils
de Vrijer (B-IO)

Klimaatneutraal printen op de hele campus

Tijdens “normale” jaren, printen studenten en medewerkers heel wat op de campus. Binnen één maand, wordt er alleen al in de Library een bos zo groot als het dak van de UB geprint! Daarom gelooft ORAS in duurzamer printen. Op dit moment, vindt er in de UB een pilot plaats met gerecycled papier. Als het resultaat belovend is, ligt er in het begin van volgend collegejaar gerecycled papier op heel de campus (zonder extra kosten!). De volgende stap is om te compenseren voor de printjes die gemaakt worden. We zijn al in contact met bedrijven die dit voor de TU Delft kunnen regelen. Geloof jij ook in klimaatneutraal printen? Stem ORAS!
Marieke van Arnhem (B-CT)

Genoeg plekken voor buitenlandervaring op iedere faculteit

Het opdoen van buitenlandervaring is voor iedere student een leerzame en unieke kans. Je maakt kennis met andere culturen en andere vormen van onderwijs. Helaas voldoen de hoeveelheid plekken voor buitenlandervaring niet aan de enorme vraag die er vanuit de studenten is. Momenteel zijn er op sommige faculteiten plekken over, terwijl er op de andere faculteiten enthousiaste studenten geen plek kunnen krijgen. ORAS wil daarom dat er goed gekeken gaat worden naar de verdeling van de plekken, zodat iedere plek gevuld kan worden!
Bastiaan Bakker (M-AM)

Collegerama met de gebruiksvriendelijkheid van Netflix

De afgelopen jaren is ORAS bezig geweest om de gebruikersomgeving van Collegerama te upgraden. Voor deze nieuwe gebruikersomgeving hebben we inspiratie gekregen van andere streaming services zoals Netflix en YouTube om jou de beste ervaring te bieden! In de nieuwe omgeving kan je je abonneren voor vakken, je favoriete colleges opslaan, en in het algemeen zal het er veel intuïtiever uitzien. Daarnaast willen we Collegerama ook interactiever maken, met behulp van bijvoorbeeld AI, om filmpjes aan te raden die je kunnen helpen met het begrijpen van bepaalde concepten.
Sabine van Dijk (B-TN)

Minder verplichtingen in het onderwijs

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer verplichtingen gekomen binnen het onderwijs. Van verplichte aanwezigheid bij hoorcolleges tot iedere vrijdagmiddag een deadline. Deze verplichtingen maken het lastig om te studeren op de manier die het beste bij jou past en beperkt de mogelijkheden tot ontplooiing buiten collegetijden om. De ene student zit het liefst bij ieder hoorcollege, terwijl de andere student juist de colleges wilt terugkijken om ze samen te vatten. ORAS wil dat het onderwijs flexibeler wordt zodat iedereen zelf kan bepalen hoe je studeert!
Paul van der Kleij (M-TM)

Iedere student op de juiste plek

ORAS vindt het belangrijk dat iedere student zich fijn voelt op de TU Delft. Dit begint al bij je studiekeuze. Een juiste studiekeuze is cruciaal voor een prettige studie/studententijd. We zetten ons daarom in voor een betere begeleiding van de aankomende studenten, aan de voordeur. Zo zet ORAS zich in voor een betere studiekeuzecheck, waar aankomende studenten een dag ervaren hoe hun toekomstige studie eruit gaat zien. Zo krijgen ze een beter beeld van de mogelijkheden en kunnen ze een bewuste studiekeuze maken, waardoor de student op de juiste plek terecht komt.
Sophie Verheugd (B-BK)

Vind jouw stoel met de vindbaarheidstool

Geen idee waar de beste studieplekken zijn? De Vindbaarheidstool, geïnitieerd door ORAS, kan je helpen! Met de Vindbaarheidstool kan je zien waar studieplekken zijn en welke faciliteiten ze bieden (geluidsniveau, PCs, toiletten in de buurt, etc.). We willen deze tool naar het volgende niveau tillen door live bezetting toe te voegen, zodat je vanuit huis al kan zien of je favoriete studieruimte druk is of niet. Als laatste kunnen we met deze tool ook gemakkelijker collegezalen openen voor studieplekken als ze niet gebruikt worden voor colleges!
Loek
Vliex (B-MT)

Energieverbruik van ruimtes gebaseerd op bezetting

Onze technische kennis vraagt om een innovatieve campus. ORAS is al jaren aan het lobbyen voor meer bezetting metingen. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld lege zalen gebruiken als extra studieplekken, real-time studenten informeren waar vrije studieplekken zijn, maar vooral ook het energiegebruik van de zaal baseren op het gebruik. Wanneer een zaal leeg is, kan het licht, de ventilatie, andere apparatuur, maar ook de verwarming bijvoorbeeld uit. In plaats van dat standaard elke ochtend alles aan wordt gedaan, gaan we het reguleren. Dit voorkomt onnodige energiekosten maar daarnaast helpt het de universiteit ook een stap dichter naar de gestelde klimaatdoelen!
Illian
de Snoo (B-CT)

Erkenning voor je extracurriculaire activiteiten op je diploma

Tijdens je studententijd kan je in Delft veel activiteiten ondernemen om jezelf persoonlijk te ontwikkelen. Dit zou zo veel mogelijk gestimuleerd, ondersteund en beloond moeten worden. Daarom vindt ORAS dat de extracurriculaire activiteiten die je hebt ondernomen in je studententijd, terug te vinden zouden moeten zijn op je diploma. Op deze manier krijg je meer erkenning voor het ontwikkelen van je jezelf in jouw studententijd!
Noortje Kwakernaak (B-IO)

Goede docenten spreken goed Engels

Het onderwijs op de TU is van wereldwijd topniveau. Toch zijn soms vakken moeilijk te volgen omdat de Engelse communicatie in de colleges niet op hetzelfde topniveau staat. Daarom vindt ORAS dat het Engels binnen de TU moet verbeteren zodat niet alleen de colleges rijk zijn aan informatie, maar dat dit ook goed overgedragen wordt naar alle studenten!
Sam
Houdijk (M-LST)

Meer buitenwerkplekken op de campus

In onze missie de campus een levendigere plek te maken, gelooft ORAS dat de oplossing niet alleen ligt in dure ingevingen als een restaurant of café. Het ligt ook in de kleinere elementen die studenten naar de campus trekt. In de warmere periodes wordt niemand blij van binnen studeren terwijl de zon buiten je studieplek binnen benauwd en je doet denken aan hoeveel liever je wel niet buiten had gezeten. ORAS wil meer plekken buiten maken zodat de faciliteiten van de campus beter aansluiten bij de verscheidenheid in wensen van de student. Vind jij dit ook belangrijk? Stem dan ORAS!
Hein
Lafeber (M-AES)

Compensatie voor je statiegeld flesjes en blikjes

Vanaf 1 juli dit jaar krijgen kleinere PET flesjes statiegeld. Over anderhalf jaar krijgen blikjes ook statiegeld. Wij vinden dat studenten gestimuleerd moeten worden om deze flesjes en blikjes in te leveren, zodat ze gerecycled kunnen worden. Daarom zijn we nu al aan het werk om jou de mogelijkheid te geven je flesjes en blikjes in te leveren op de campus en je statiegeld terug te krijgen. Wij willen dat jij bepaalt wat er gebeurt met jouw geld; terug op je bankrekening, op je campuskaart voor printtegoed, of geef het aan het goede doel!
Job
van Vliet (M-AES)

Meer invloed op het aanbod van X

X is de plek op de campus waar jij je als student kan ontwikkelen op vlakken die niet altijd terugkomen in je studie. X kent daarom een uitgebreid programma zodat iedere student kan deelnemen aan een cursus of training waar die geïnteresseerd in is. De beste manier om erachter te komen waar de studenten behoefte aan hebben, is door de mening van de studenten te peilen. ORAS wilt daarom graag dat er makkelijker en sneller feedback gegeven kan worden op het aanbod van X. Op deze manier kunnen we het aanbod blijven optimaliseren!
Nena
Schenk (M-CME)

Plan je studie met behulp van de studieplanningstool

ORAS pleit dat alle studenten hun eigen studiepad en leerstijl moeten kunnen bepalen. Het kan moeilijk zijn, zeker als je net aankomt in Delft. Daarom zet ORAS zich in voor het ontwikkelen van een studieplanningstool waarop overzichtelijk informatie staat over je studie en bijbehorende vakken. Daarmee kun jij eenvoudiger een complete planning maken. Anderzijds wordt het voor studieadviseurs makkelijker om op maat hulp aan te bieden om een efficiënte manier te vinden om je studie te doorlopen. Met de studieplanningstool heb je controle over een flexibele manier van studeren!
Joris van Breukelen (B-ET)

Centraal overzicht van alle onderwijsvideo’s

TU Delft produceert een hoop educatieve video’s met verschillende doeleinden. Denk aan filmpjes voor blended learning, MOOCs, Collegerama colleges, en zelfgemaakte filmpjes. Op dit moment is er echter geen centraal systeem dat ervoor zorgt dat je de video’s kan vinden, dat ze veilig zijn opgeslagen, en dat de juiste mensen toegang hebben tot de video’s. Wij werken er hard aan om te zorgen dat jij alle relevante video’s op een logische plek kan vinden. Op die manier kunnen al die filmpjes met potentie het best benut worden!

toon meer

toon minder

Initiatieven

Zonder ORAS, geen…

Buiten de wettelijke rol die wij hebben als studentenraad, is ORAS altijd pro-actief op zoek naar verbeteringen op de TU. Deze houding resulteert in tal van initiatieven die zijn gerealiseerd door ORAS

Genoeg gezien?

Stem ORAS!

2 & 3 juni 2021

Stemsite

PARTNERS