ONDERWIJS VAN TOPKWALITEIT, OOK ALS DE TU GROEIT

- Marijke Blom

STUDEREN IS MEER DAN ALLEEN JE STUDIE

- Benjamin Schoemaker

VOLDOENDE STUDIEPLEKKEN, OOK IN HET WEEKEND

- Yannick Hoff

GEEN COLLEGES IN DE AVOND

- Fieke Noordam

ELK VAK IN COLLEGERAMA

- Daan Gorsse

MEER SPORTVELDEN BIJ SPORT EN CULTUUR

- Carel Wagenaar

MINDER VERPLICHTINGEN IN HET ONDERWIJS

- Marie Sam Rutten

Kort filmpje over ORAS

17 & 18 mei 2017

Studentenraadsverkiezingen

De drie pijlers

De visie van oras is gebouwd op drie pijlers

Onderwijs
... voor een diploma van hoge kwaliteit
Faciliteiten
... voor optimale ondersteuning
Ontplooiing
... voor persoonlijke ontwikkeling
Lees meer

ONZE VISIE


Je wordt de beste ingenieur door onderwijs van de hoogste kwaliteit, ondersteund door goede faciliteiten en uitgebreide mogelijkheden tot ontplooiing!

Kieslijst

Marijke
Blom (B-BK)

ONDERWIJS VAN TOPKWALITEIT, OOK ALS DE TU GROEIT

Ik ben Marijke Blom en studeer al 3 jaar Bouwkunde. Ook al zijn Bouwkundigen vaak de creatievelingen onder de Delftse ingenieurs, één wens hebben we met alle studenten gemeen: goed onderwijs. Bij goed onderwijs moet ik denken aan inspirerende docenten en een goede, laagdrempelige relatie tussen docent en student. Dat het niveau van de vakken afgestemd moet worden op de studenten, maar dat het tegelijkertijd uitdagend en studenten nieuwsgierig maakt. Dat er genoeg aandacht voor de student is en blijft, ook omdat er steeds meer studenten naar Delft komen. ORAS vindt dat onderwijs van topkwaliteit moet zijn en blijven en daarom moet de TU Delft ervoor zorgen dat zij meegroeit in haar faciliteiten en daarmee ook het aantal goede docenten en werknemers. Wil jij dat het toponderwijs blijft de komende jaren? Stem dan ORAS!
Benjamin Schoemaker (M-AE)

STUDEREN IS MEER DAN ALLEEN JE STUDIE

Ik ben Benjamin en ik vind dat Delft een prachtige actieve studentencultuur heeft! Al vier jaar geniet ik van onderwijs van topkwaliteit op mijn studie Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Maar ik geloof dat je als ingenieur meer nodig hebt dan technische kennis alleen. Ik denk dat je de beste ingenieur wordt door je horizon te verbreden met persoonlijke ontwikkeling en praktische ervaring, bijvoorbeeld deelnemen aan een Dreamteam, een eigen start-up beginnen, topsport beoefenen, een Honours Program volgen of commissie-/bestuurswerk doen bij een vereniging. Zo heb ik zelf afgelopen jaar twee commissies gedaan, ben ik begonnen met Spaans leren en heb ik mijn Frans verbeterd met taalcursussen bij TBM. Ik vind het geweldig dat Delft zo veel kansen biedt! ORAS zet zich in voor het behoud van deze kansen, door zich onder andere hard te maken voor genoeg RAS-maanden en daarbij ook erkenning voor studenten die deelnemen aan verbredende activiteiten. Vind jij ook dat studeren meer is dan alleen je studie? Stem dan ORAS!
Yannick
Hoff (B-MT)

VOLDOENDE STUDIEPLEKKEN, OOK IN HET WEEKEND

Als student Maritiem, muzikant en lid bij het DSC maak ik vaak gebruik van de faciliteiten van de TU Delft. Na mijn minor in Tokyo heb ik onder andere gemerkt hoe fijn het is dat wij in Delft de mogelijkheden hebben om op veel plekken te studeren. Zelf maak ik veel gebruik van de studieplekken, ook de ‘XXL Opening hours’ die zijn geïntroduceerd door ORAS, perfect om tijdens de tentamenperiode de puntjes op de i te zetten.Echter door de groeiende aantal studenten is het nog steeds lastig om een studie- of computer plek te vinden. Het nieuwe gebouw Pulse, dat wordt geopend in 2018, zal dat verbeteren. Wij denken dat tot de realisatie van Pulse, weekendopenstelling van de faculteiten nodig zal zijn. Dit jaar zal ORAS zich dan ook weer vol inzetten om de uitbreiding van studieplekken door te zetten. Wil jij ook comfortabel in het weekend studeren? Stem dan 17 & 18 mei op ORAS!
Fieke
Noordam (B-BK)

GEEN COLLEGES IN DE AVOND

Ik ben Fieke, ik studeer bouwkunde en roei 5 keer per week in een acht. Omdat iedereen uit mijn ploeg een andere studie volgt met verschillende verplichtingen, roeien we vaak na de colleges van 6 uur tot 8. Na een dag studeren vind ik het heerlijk om ´s avonds gezellig te sporten en mijn energie kwijt te kunnen. De verwachting dat er steeds meer avondcolleges ingeroosterd worden schrikt me af, het zal samen sporten in de weg zitten. Ook voor commissieleden, borrelaars en thuiswonenden zijn avondcolleges een belemmering. Ik wil voorkomen dat avondcolleges op lange termijn worden ingevoerd, en pleit daarom voor het bouwen van meer onderwijszalen. Vind jij ook dat de avond vrij moet blijven? Stem ORAS!
Daan
Gorsse (B-TB)

ELK VAK IN COLLEGERAMA

Ik ben Daan en ik vind het geweldig dat studenten in Delft hun eigen studieritme kunnen bepalen! Naast Technische Bestuurskunde ben ik bezig bij de rondvaartboten in Delft, met sporten, verschillende commissies en andere verbredende activiteiten. Met behulp van Collegerama kijk ik vaak moeilijke colleges terug en kan ik zelf bepalen waar én wanneer ik een gemist college wil terugkijken. Wist je trouwens dat Collegerama een initiatief is van ORAS? Helaas hebben sommige studies en vakken nog maar weinig opnames in Collegerama. Daarom pleit ORAS voor meer geld voor Collegerama. Elk jaar blijft ORAS zich inzetten voor verbetering van het aantal en de kwaliteit van de opnames. Vind jij ook dat het voor elk vak mogelijk moet zijn om colleges terug te kijken? Stem dan ORAS!
Carel
Wagenaar (B-TW)

MEER SPORTVELDEN BIJ SPORT EN CULTUUR

Mijn naam is Carel en ik ben nu vierdejaars student technische wiskunde. Ik zit bij Virgiel en heb begin dit jaar mijn minor in Canada gedaan. Naast het studeren en de alledaagse drukte vind ik het heerlijk om te sporten. Regelmatig ga ik dan ook hockeyen en voetballen op het sportcentrum. Helaas heb ik de afgelopen jaren gemerkt dat het Sport- en Cultuurcentrum veel te klein is geworden voor het aantal studenten en dat aantal zal de aankomende jaren alleen maar groeien. Op dit moment wordt de capaciteit van Sport en Cultuur, In samenwerking met ORAS, binnen uitgebreid. Dit is een mooi begin maar buiten zijn er nog veel capaciteitsproblemen, waaronder een tekort aan sportvelden. Veel sportverenigingen hebben geen ruimte voor extra teams, waardoor het voor studenten lastiger wordt om te sporten. ORAS vindt dat elke student onbelemmerd moet kunnen sporten en dat er daarom meer sportvelden moeten komen. Vind jij dat ook? Stem dan op ORAS!
Marie Sam Rutten (B-TB)

MINDER VERPLICHTINGEN IN HET ONDERWIJS

Ik ben Marie Sam en ik studeer nu drie jaar Technische Bestuurskunde. Bij TB heb je relatief weinig aanwezigheidsplicht of tussentijdse verplichte deadlines. Hierdoor kunnen studenten zelf bepalen waar, wanneer en hoe zij studeren. Deze vrijheid heeft mij de kans gegeven om zowel nominaal te studeren als mijzelf breed te kunnen ontwikkelen. Door minder verplichtingen leer je als student je eigen verantwoordelijkheid te nemen voor je studie, kan je jezelf naast je studie ontwikkelen en leer je te plannen en prioriteiten te stellen. Dit zijn vaardigheden die later erg belangrijk zijn als ingenieur. ORAS vindt dat studenten zelf moeten kunnen bepalen hoe ze hun studie inrichten, zodat ze zichzelf ontwikkelen tot de beste ingenieurs. Wil jij ook zelf mogen bepalen waar, wanneer en hoe je studeert? Stem dan ORAS op 17 en 18 mei!
Bart
Ovaa (M-SC)

ONLINE JOUW TENTAMEN INZIEN

Het inzien van je gemaakte tentamen is vaak lastig, soms kan het alleen op specifieke momenten of plekken. ORAS vindt dat het mogelijk moet zijn om je gemaakte tentamen online in te zien; zo kun je leren van je eigen fouten. Dit levert ook voordelen voor de docent: zo kan er sneller nagekeken worden, waardoor jij eerder feedback krijgt op je tentamen.
Mitchel
Grund (M-CE)

ONBEGRENSD STUDEREN IN HET BUITENLAND

Door een sterk globaliserende wereld komen vele studenten na hun afstuderen in een internationale werkomgeving terecht. Een project, stage, of minor in het buitenland is daarom volgens ORAS een goede toevoeging op je studie aan de TU Delft. Daarom is de informatievoorziening voor studenten die van het buitenland komen en naar het buitenland willen gaan essentieel. Om de informatieoverdracht te verbeteren is dit jaar op initiatief van ORAS een traject gestart waarin het Centrale International Office wordt geherstructureerd.
Wolke
Visser (M-DFI)

SAMEN BETER STUDEREN DOOR GELIJKE TOETSMOMENTEN

Het komt steeds vaker voor dat toetsen buiten de aangewezen tentamenweken plaatsvinden. ORAS ziet dit als een negatieve ontwikkeling en wil dat de toetsmomenten op de TU bij alle studies gelijk zijn. Studenten motiveren elkaar om te studeren en om hun studie te combineren met andere activiteiten. Zo wordt het makkelijker om met je vrienden, huis- of clubgenoten te studeren en buiten de tentamenweken samen te ontspannen.
Emiel
Bartels (M-MSE)

COLLEGEGELDVRIJ BESTUREN

ORAS staat voor de actieve en gemotiveerde student die meer uit zijn studententijd wil halen. Ook dit jaar heeft ORAS gestreden voor behoud van de RAS-maanden en de introductie van collegegeldvrij besturen. Fulltime besturen moeten nu nog collegegeld betalen en ingeschreven staan bij de TU Delft. Door een wetswijziging kan de TU Delft er voor kiezen geen collegegeld meer te eisen van deze studenten. Immers ze maken een jaar lang geen gebruik van het onderwijs. Het wordt hoog tijd dat de TU Delft dit doorvoert!
Marieke Noordermeer (B-IO)

OOK EEN MAANDELIJKSE SPORTKAART

Momenteel is de keuzemogelijkheid in de abonnementsvorm voor de sportkaart zeer beperkt. In de huidige structuur is het alleen mogelijk een volledig jaarabonnement aan te schaffen. Heel vervelend als je bijvoorbeeld een volledige periode afwezig bent. Daarom pleit ORAS voor de toegankelijkheid van Sport- en Cultuur, en willen we een sportkaart waarvoor je betaalt per maand.
Manon
Waling (B-TW)

JE KIEST ZELF WELKE STUDIE JE DOET

ORAS is tegen wegsturende maatregelen. Wanneer selectie toch gehanteerd wordt, vinden we het niet wenselijk dat studenten worden geselecteerd puur op basis van cijfers. Wij zien liever dat er wordt gekeken naar het geheel, inclusief extracurriculaire activiteiten en motivatie van de student. ORAS is daarom ook tegen een TU brede ingangseis op basis van het wiskunde-B cijfer behaald op de middelbare school.
Casper
Dek (B-LR)

MAAK GEMAKKELIJK ONLINE EEN AFSPRAAK MET JE STUDIEADVISEUR

Momenteel moet je op nagenoeg alle faculteiten naar het servicepunt om een afspraak te maken met een studieadviseur. ORAS zet zich daarom in voor een systeem waarbij je zelf online de beschikbare data van studieadviseurs kan zien en op deze manier meteen een afspraak kan plannen. Op 3mE, TBM en CiTG gebeurt dit al. ORAS wil dat dit volgend jaar op alle faculteiten mogelijk wordt.
Mark
Janssen (M-SPD)

EEN FIETSENMAKER OP DE CAMPUS

De campus moet het perfecte klimaat bieden om te studeren en ontspannen. Daarom zet ORAS zich in voor printers, computers, studieplekken en WiFi op de hele campus. Voor ontspanning is lekkere koffie, horeca en een fijne ruimte essentieel. Vanaf september 2017 zal Coffee & Bikes de perfecte plek zijn voor een fietsreparatie en goede koffie.
Ramy
Al-Sharif (M-CS)

MEER DIVERSITEIT IN DE HORECA

ORAS vindt dat er in de horeca genoeg keuze moet zijn voor alle studenten wegens de verschillende voorkeuren en nationaliteiten onder studenten. Naast de duurdere foodtrucks, willen we ook een betaalbare maaltijd in de kantines en een goedkope variant in de nieuwe supermarkt op de campus. Voor koffie kan je al kiezen uit een breed assortiment, zo is de Coffeestar in de UB verbouwd en zijn er luxe automaten op de faculteiten geplaatst.
Beer van der Drift (M-CS)

JOUW TENTAMEN NAGEKEKEN BINNEN 10 WERKDAGEN

Jouw tentamenresultaat snel na jouw tentamen verkrijgen is van essentieel belang om te weten waar je volgende periode aan toe bent. ORAS vindt het daarom belangrijk dat studenten op tijd weten waar ze aan toe zijn. ORAS vindt dat het niet kan dat studenten langer dan 10 dagen moeten wachten op hun tentamenresultaten.
Coen
de Vries (B-BK)

EEN BETER PRINTSYSTEEM OP DE TU DELFT

Volgend jaar zullen alle printers op de campus vervangen worden. ORAS denkt mee over de nieuwe printers; wij kijken hierbij naar een gebruiksvriendelijk systeem. Daarnaast zet ORAS zich ervoor in dat je via ons initiatief myprint.tudelft.nl gemakkelijk kan printen vanaf je telefoon of browser. Zodat je dezelfde functionaliteiten kan gebruiken als wanneer je van een vaste computer zou printen. Ook willen wij een goedkope reproservice: denk hierbij aan A1 en A2 printers op de campus.
Marc
Bathelt (B-TN)

ONLINE INZICHT IN BESCHIKBARE STUDIEPLEKKEN

Juist op het moment dat je wil studeren, ben je vaak kostbare tijd kwijt aan het vinden van een studieplek. De UB is een favoriete studieplek voor veel studenten, maar daarmee ook vaak druk. Naast de UB zijn er veel meer studieplekken op de campus, maar deze zijn niet allemaal even bekend of gemakkelijk te vinden. Daarom wil ORAS een online overzicht van alle studieplekken, waarin je live de beschikbaarheid van studieplekken kan zien.
Philip van den Heuvel (B-ET)

JE LEVEN LANG BLIJVEN LEREN

Tegenwoordig wordt er hoog ingezet op online onderwijs door de TU Delft. ORAS vindt het belangrijk dat studenten, ook wanneer ze afgestudeerd zijn, korting kunnen krijgen op het volgen van online onderwijs. Op deze manier maken we het voor studenten mogelijk om hun hele leven lang te blijven leren.
Eva
Schouten (M-CHE)

VASTE COMPUTERS BEHOUDEN OP DE CAMPUS

De universiteit wil steeds meer vaste computers weghalen. Wij vinden dat dit niet zomaar kan, zonder een gelijkwaardige vervanging. Als student heb je namelijk vaker dan je denkt een PC nodig: je hebt niet het juiste programma of je wil snel iets printen. Allereerst strijden we voor het behoud van vaste computers. Als dan toch het aantal PC’s vermindert, vinden we dat er goede alternatieven moeten zijn zoals leenlaptops en verbetering van virtual desktop.
Rutger van Limborgh (B-TA)

ONDERWIJS DAT MET DE TIJD MEE GAAT

Sommige studenten zijn niet gemotiveerd om colleges bij te wonen. ORAS vindt daarom dat colleges op de TU Delft veel interactiever en boeiender gemaakt kunnen worden. Enkele docenten zijn erg vooruitstrevend en gebruiken vernieuwende onderwijsvormen zoals online videoclips, flipping the classroom en blended learning. ORAS vindt dat de TU Delft docenten moet aanmoedigen om de college-uren nuttiger en interessanter te maken.
Rachel
Los (M-NB)

DOCENTEN DIE GOED ENGELS SPREKEN

Steeds meer onderwijs wordt in het Engels gegeven aan de TU. De Engels taalvaardigheid van docenten is iets wat ORAS erg belangrijk vindt en waar we veel aandacht aan besteden. Daarom wil ORAS volgend jaar meer aandacht besteden aan de verbetering van de kwaliteit van het Engelstalig onderwijs en de taalkunde van docenten.
Michael van der Wielen (M-CHE)

MEER RUIMTE VOOR ONDERNEMERSCHAP IN HET ONDERWIJS

Studenten van de TU Delft zijn van nature zeer ondernemend. ORAS vindt het daarom belangrijk dat zoveel mogelijk studenten kunnen proeven van ondernemerschap tijdens hun studententijd. Daarom werken we nauw samen met YES!Delft Students om ondernemerschap te integreren in het onderwijs. Mede door de inzet van ORAS komt er dit jaar nog een ondernemerschaps-MOOC om studenten te begeleiden in de eerste stappen tot hun eigen bedrijf.
Lisa
Büller (M-LST)

COLLEGEZALEN OPEN VOOR ZELFSTUDIE

ORAS kijkt naar creatieve manieren om het capaciteitsprobleem op te lossen. Sommige collegezalen zijn tegelijk ook fijne werkplekken, daarom is het zonde dat deze onderwijszalen nog vaak gesloten zijn voor zelfstudie. Bij de inrichting van nieuwe zalen vinden we dat deze flexibel te gebruiken moeten zijn. Hierbij denken we aan de grootte van de tafels, stopcontacten en comfortabele stoelen om er ook een fijne studieruimte van te maken.
Léjon
Zorn (B-MT)

OVERZICHTELIJK SCHAKELEN NAAR DE MASTER VAN JOUW KEUZE

Er is voor studenten weinig informatie beschikbaar over hoe je moet schakelen en wat de gevolgen van het schakelen zijn. Juist omdat studenten vaker schakelen en studenten de ruimte moeten hebben om buiten hun eigen BSc te kijken zou de informatievoorziening op orde moeten zijn. ORAS wil een overzichtelijke tool waarmee je overzichtelijk kan schakelen van de ene naar de andere studie.
Wouter-Kees Kessels (B-TN)

KEUZEVAKKEN VOLGEN IN LEIDEN EN ROTTERDAM

De TU Delft werkt steeds intensiever samen met Leiden en Rotterdam. Het is van groot belang dat studenten profiteren van deze samenwerking. Zo zijn er dankzij ORAS voor volgende jaren drie nieuwe Leiden-Delft-Erasmus minoren bijgekomen. ORAS wil zich volgend jaar inzetten voor gelijke kosten voor taalcursussen aan de Universiteit van Leiden en Rotterdam.
Zaïda
Rivai (B-LST)

DELFTS GELUID IN DE LANDELIJKE POLITIEK

ORAS geeft adviezen aan het College van Bestuur van de TU Delft. Soms worden er echter beslissingen op landelijk niveau gemaakt, denk hierbij bijvoorbeeld aan het leenstelsel. ORAS is van mening dat met name met technische studenten rekening gehouden moet worden wanneer er belangrijke beslissingen worden genomen. Daarom heeft ORAS nauw contact met de landelijke studentenorganisatie ISO, die veel invloed uitoefent op de politiek in Den Haag.
Sophie
Smits (M-AES)

EEN ONLINE PLATFORM VOOR VRIJWILLIGERSWERK

Vele studenten op de TU Delft willen bijdragen aan de maatschappij via vrijwilligerswerk. Ook de TU Delft en de gemeente Delft hebben laatst een convenant gesloten om de studenten op de universiteit en de inwoners van Delft meer te verbinden. Samen met het DOBS (Delfts Onderzoeksgroep Betrokken studenten) hebben wij een online platform gemaakt waarbij studenten nu gemakkelijk in contact kunnen komen met vrijwilligersinitiatieven in Delft en omstreken.
Daniëlle
Roos (B-MT)

NOOIT MEER VERGETEN IN TE SCHRIJVEN VOOR EEN TENTAMEN

Het kan iedere student overkomen dat hij of zij zich vergeet in te schrijven voor een tentamen. Hierdoor mag je pas een half uur later de tentamenzaal in of mag je het tentamen zelfs helemaal niet meer maken. Om dit probleem te voorkomen, willen we invoeren dat je automatisch een herinnering krijgt om je in te schrijven voor het tentamen, wanneer je bent ingeschreven voor een vak in Brightspace. Zo vergeet je niet meer je in te schrijven voor je tentamens!

toon meer

toon minder

Initiatieven

Zonder ORAS, geen…

Buiten de wettelijke rol die wij hebben als studentenraad, is ORAS altijd pro-actief op zoek naar verbeteringen op de TU. Deze houding resulteert in tal van initiatieven die zijn gerealiseerd door ORAS

Genoeg gezien?

Stem ORAS!

17 & 18 mei 2017

Stemsite

PARTNERS