Ingenieurs van Wereldklasse

- Sanne Koomans

Jouw studie, jouw plek!

- Bart van Koeveringe

Meer talent dan alleen student

- Isabel Mens

Te allen tijde Welzijn

- Fien de Mol van Otterloo

Bepaal zelf je studiekoers

- Marten Leenders

Simple, Smart, Sustainable

- Maarten de Jong

Unity in community

- Julie Tazelaar

Erkenning voor jouw extra-curriculaire activiteiten

- Stéphanie van Seters

Kort filmpje over ORAS

11 & 12 mei 2022

Studentenraadsverkiezingen


De drie pijlers

De visie van oras is gebouwd op drie pijlers

Onderwijs
... voor een diploma van hoge kwaliteit
Faciliteiten
... voor optimale ondersteuning
Ontplooiing
... voor persoonlijke ontwikkeling
Lees meer

ONZE VISIE


Je wordt de beste ingenieur door onderwijs van de hoogste kwaliteit, ondersteund door goede faciliteiten en uitgebreide mogelijkheden tot ontplooiing!

Kieslijst

Sanne
Koomans (B-CT)

Ingenieurs van Wereldklasse

Haaiii!! Ik ben Sanne en ik ben dit jaar de nummer 1 op de kieslijst van ORAS voor de studentenraadsverkiezingen.ORAS gelooft dat jij de beste ingenieur wordt door onderwijs van de hoogste kwaliteit, ondersteund door de goede faciliteiten en uitgebreide ruimte tot ontplooiing. Onderwijs van topkwaliteit behalen wij door ons in te zetten op verschillende vlakken. Zo zetten wij ons in voor geschikte richtlijnen voor het aantal deadlines tijdens jouw studie en het implementeren van nieuwe technologieën, zoals Virtual Reality, in jouw vakken. Daarbij passen goede faciliteiten zoals voldoende studieplekken, XXL openingstijden en Collegerama. Ook zetten we ons in voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door initiatieven zoals een flexibel X-abonnement en erkenning voor jouw extracurriculaire activiteiten. Vind jij het ook van belang dat het onderwijs op het hoogste niveau blijft zodat jij je kan ontwikkelen tot ingenieur van wereldklasse? Stem dan 11 en 12 mei ORAS!!
Bart van Koeveringe (B-TN)

Jouw studie, jouw plek!

Hey! Ik ben Bart en ik sta dit jaar op nummer 2 op de lijst van ORAS tijdens de studentenraadsverkiezingen. ORAS vindt dat onderwijs ondersteund moet worden met de juiste faciliteiten. Dit houdt in dat je moet kunnen studeren op een high tech campus, voorzien van hoogkwalitatieve ondersteunende onderwijsfaciliteiten. Daarnaast is het belangrijk om je op je plek te voelen op de Delftse campus, door de campus voor iedereen in te richten als fijne plek om te studeren maar ook om studenten te kunnen ontmoeten. Zo werken we als ORAS aan voldoende geschikte studieplekken, zoals bij de verbouwing van de UB en geloven we er in dat de campus een veilige, inspirerende en bereikbare plek moet zijn. Zo creëren we een fijn studieklimaat waarin ruimte is voor meer dan alleen studeren! Vind jij dit ook belangrijk? Stem dan 11 en 12 mei op ORAS!
Isabel
Mens (B-IO)

Meer talent dan alleen student

Hee! Ik ben Isabel, derdejaarsstudent Industrieel Ontwerpen en ik ben dit jaar nummer 3 op de lijst bij ORAS tijdens studentenraadsverkiezingen. ORAS gelooft in persoonlijke ontwikkeling naast je studie. ORAS vindt dat je tijdens je studie de ruimte moet krijgen voor bijvoorbeeld het doen van een Dreamteam, een commissie, een bijbaan of het bespelen van een instrument. Ook vinden wij dat de TU Delft deze actieve studenten tegemoet moet komen in de vorm van een officiële erkenning en financiële steun. Daarom zijn wij druk bezig met het verbeteren van faciliteiten zoals het profileringsfonds (RAS/RPF-maanden) door bijvoorbeeld niet meer na maar tijdens je bestuursjaar je financiële compensatie te krijgen. Zo kan ook jij je ontplooien naast je studie! Vind jij zelfontplooiing ook belangrijk? Stem dan 11 en 12 mei op ORAS!
Fien de Mol van Otterloo (B-TB)

Te allen tijde Welzijn

Hoi! Ik ben Fien, 3e jaars Technische Bestuurskunde student en ik ben dit jaar de nummer 4 op de lijst van ORAS. Als ORAS vinden we het belangrijk dat studenten goed in hun vel zitten maar ook weten wat te doen als dat niet zo is. Welzijn kreeg extra aandacht sinds de start van de Corona pandemie en dat is iets wat we willen waarborgen in de toekomst. Welzijn is van alle tijden, niet alleen in crisis! Dit betekent dat we werken aan preventie, toegankelijkheid en vindbaarheid. Zo moet iedere student trainingen kunnen volgen en weten waar ze moeten zoeken voor hulp en ondersteuning. De TU Delft is een plek waar je fouten kan maken, en waar je je ook thuis voelt. We streven naar een community met zorg en oog voor een ander én waar welzijn altijd bespreekbaar is. Ben jij het hier mee eens? Stem dan 11 en 12 mei op ORAS!
Marten Leenders (B-WB)

Bepaal zelf je studiekoers

Hoi! Ik ben Marten en ik ben derdejaars student Werktuigbouwkunde. Dit jaar ben ik nummer 5 op de lijst voor ORAS voor de verkiezingen van de studentenraad. ORAS gelooft dat jij de regie moet hebben over jouw studie. Het is het belangrijk dat het onderwijs en de juiste faciliteiten je daarin ondersteunen. Zo werkt ORAS aan de mogelijkheid om dezelfde vakken ook op andere faculteiten te kunnen herkansen. Daarnaast zijn er door ORAS tijdens de tentamenweken XXL openingstijden ingesteld, zodat jij kan studeren op tijden die passen bij jouw studieritme. Het is jouw toekomst en daarom is het van belang dat jij bepaalt hoe jouw studiekoers eruit ziet. Op initiatief van ORAS wordt er een studieplanningstool ontwikkeld, die jou ondersteunt met het indelen van jouw studie. Zo word jij de baas over jouw studie! Vind jij dit ook belangrijk? Stem dan 11 & 12 mei op ORAS!
Maarten de Jong (B-IO)

Simple, Smart, Sustainable

Jojoo! Mijn naam is Maarten en ik ben een 1ste jaars master student Integrated Product Design. Dit jaar stel ik me verkiesbaar tijdens de studentenraadverkiezingen als de nummer 6 op de lijst van ORAS. Als ORAS vinden wij dat de TU het juiste voorbeeld moet tonen voor haar studenten en de maatschappij. De TU Delft streeft ernaar om in 2030 een CO2-neutrale campus te hebben. Als ORAS helpen we daarin mee door bijvoorbeeld erop toe te zien dat het niet blijft bij grote onderzoeken en vage plannen, maar concrete acties. Daarom vinden wij bijvoorbeeld dat de TU duurzame opties moet faciliteren om studenten te stimuleren een duurzame levensstijl op te pakken. Dit kan op het gebied van eten, drinken, reizen en vele andere alledaagse gewoontes. Ook willen wij duurzame studenten initiatieven en projecten ondersteunen door een sustainability fund op te richten. 2030 komt al snel dichterbij. Daarom vind ORAS dat horeca, afvalstromen, meubilair, energie gebruik en nog veel meer, snel verduurzaamd moeten worden! Wil jij een steentje bijdragen om deze duurzaamheidsdoelen te bereiken? Simpel; stem 11 en 12 mei op ORAS!
Julie
Tazelaar (B-BK)

Unity in community

Hoi! Mijn naam is Julie en ik ben derdejaars student Bouwkunde. Dit jaar ben ik nummer 7 op de lijst van ORAS! De TU Delft is een universiteit met studenten van over de hele wereld. Onze stad heeft een unieke studentencultuur, en ORAS hecht daar veel waarde aan. Als ORAS hebben we gewerkt aan het versterken van de relatie tussen studenten en de stad Delft door voortdurend in gesprek te zijn met studenten, de gemeente en de TU Delft. Daarnaast proberen we ervoor te zorgen dat alle studenten zich thuis voelen op de universiteit en in de stad en bevorderen we de band tussen internationale en nationale studenten. Om dit te doen organiseren we maandelijkse bijeenkomsten met internationale studentenorganisaties, om ervoor te zorgen dat hun stem wordt gehoord. Op deze manier proberen we één verenigde TU-gemeenschap te creëren. Vind jij ook dat iedereen zich thuis moet voelen op de TU? Stem dan 11 en 12 mei op ORAS!
Stéphanie van Seters (B-BK)

Erkenning voor jouw extra-curriculaire activiteiten

Tijdens je studententijd kan je in Delft veel activiteiten ondernemen om jezelf persoonlijk te ontwikkelen, zoals door een commissie of dreamteam te doen. Dit zou zo veel mogelijk gestimuleerd, ondersteund en beloond moeten worden. Daarom vindt ORAS dat de extracurriculaire activiteiten die jij hebt ondernomen in jouw studententijd, terug te vinden moeten zijn op jouw diploma. Zo werken we bijvoorbeeld aan erkenningscertificaten voor jouw commissie, bestuur of dreamteam ervaring. Op deze manier krijg je meer erkenning voor het ontwikkelen van jezelf tijdens jouw studententijd!
Lutsia
Kors (B-IO)

Studeren waar en wanneer jij wil

De campus is de plek waar jij moet kunnen studeren op jouw manier. ORAS zet zich in voor de kwaliteit, kwantiteit en vindbaarheid van studieplekken. Ook diversiteit in studieplekken vinden wij belangrijk, iedereen studeert immers op een eigen manier. Daarom zijn wij voortdurend betrokken bij het testen van studieplekken en proberen wij buiten studieplekken op de campus te krijgen. Ook vinden wij het belangrijk dat er tijdens de tentamenperiode ruim gebruik van de campus gemaakt kan worden, waarvoor wij XXL openingstijden hebben gerealiseerd en deze willen uitbreiden naar de midterm periode.
Martijn Oetelmans (M-WB)

Samen werken aan een beter studenten imago

Corona heeft grote impact gehad op iedereen. Collegezalen waren gesloten, cafés gingen dicht en de slaapkamer werd opeens jouw studieplek. Niet alleen had dit enorme gevolgen voor het welzijn van de studenten, het eiste ook een tol bij onze buren. Het aantal overlastmeldingen steeg en het imago van de Delftse student zakte verder weg. Om die reden heeft ORAS zich de afgelopen tijd ingezet om dit imago te verbeteren. We hebben een overlast campagne gestart om studenten te helpen met tips & tricks, praten veel met verenigingen, de gemeente en de TU. We organiseren daarnaast op 31 mei de eerste ‘Student Doet Dag’, een grote studenten vrijwilligerswerk actiedag, waarbij meer dan 30+ studentenorganisaties zijn aangesloten om wat terug te geven aan onze stad. Zo werken we gezamenlijk aan een duurzamere relatie tussen stad en student.
Noortje van der Meulen (B-TB)

Zachte knip: doorstromen op jouw moment

De afgelopen 2 jaar heeft ORAS zich ingezet om een zachte knip in te stellen om studenten tijdens corona tegemoet te komen. Ook dit jaar hebben wij ons weer hard gemaakt voor de zachte knip zodat we deze ook na corona kunnen instellen. De zachte knip zorgt ervoor dat studenten hun master kunnen beginnen zonder de gehele bachelor afgerond te hebben.ORAS is van mening dat er meer ruimte moet komen in de overgang tussen bachelor en master ook na corona. Hierdoor lopen studenten niet onnodig uit wanneer ze hun bachelor nog niet volledig hebben afgerond. We zijn zeer betrokken in de landelijke lobby om de zachte knip in te voeren voor het huidige studiejaar.
Ilse
Beentjes (B-TW)

FlexStuderen: betalen voor de vakken die je volgt

ORAS vindt het belangrijk dat je de kans krijgt om jezelf zowel binnen als buiten je studie te kunnen ontwikkelen. De financiële middelen van een student zijn echter gelimiteerd. Door de invoering van het leenstelsel is deze drempel alleen maar hoger geworden. Een bijbaan of een vol studieprogramma staat in de weg voor extracurriculaire activiteiten. ORAS ziet betalen per vak als de oplossing voor dit probleem. Op deze manier kan je zelf bepalen hoeveel vakken je per jaar volgt en betaal je hier een eerlijk bedrag voor. Zo voorkom je dure uitloop en krijg je de ruimte om je naast je studie te verbreden. Door deze financiële flexibiliteit valt het studeren weer te combineren!
Meike
Mulders (B-IO)

Op de TU mag iedereen welzijn

ORAS wil dat de TU Delft een plek is waar iedereen zich thuis voelt, waar jij kan zijn wie je bent en waar je dat ook mag uiten. Daarom werken we als Centrale Studentenraad aan reflectieruimtes, diverse instroom en integratie van alle studenten waarmee we de TU Delft community vormen. Studeren is dé tijd van je leven en daarbij hoort vaak een nieuwe omgeving. Wij zorgen dat jij je thuis voelt in Delft. En als dit even niet zo is, moet jij de juiste hulp aangeboden kunnen krijgen. Dit is iets waar we ons als Centrale Studentenraad hard voor inzetten.
Jitske van Leusen (B-IO)

Klimaatneutraal printen op de hele campus

Er wordt veel geprint op de TU Delft, zowel door studenten als door medewerkers. In één maand wordt er een bos zo groot als het schuine dak van de UB aan papier geprint. Dit is waarom ORAS zich inzet voor het verduurzamen van het printen op de campus. Op initiatief van ORAS print nu de gehele TU campus op gerecycled papier! Dit zorgt er, zonder extra kosten voor de student, voor dat er bijvoorbeeld per printje 50% minder energie wordt gebruikt en er liters water worden bespaart. Als vervolgstap pleit ORAS ervoor om het klimaat te gaan compenseren per printje dat wordt gemaakt. Zo werken we concreet aan het verduurzamen van de campus!
Jesse Voskuilen (M-LR)

BSA van de toekomst

Jij hebt er vast er mee te maken gehad: het BSA. ORAS ziet het BSA als een mogelijkheid om studenten op de juiste plek te krijgen, maar het moet niet zorgen voor teveel werkdruk. Op dit moment is er geen echte tweede kans voor studenten die een negatief BSA krijgen. Wij streven naar een BSA regeling waarbij het mogelijk is dat studenten een tweede keer kunnen starten met dezelfde opleiding. Met de goede motivatie en na het wennen aan de universiteit, kunnen studenten op deze manier leren van hun fouten. Zo komen alle studenten, zonder omweg, op de goede plek.
Sabine van Epen (M-MSE)

Innovatief & interactief onderwijs

ORAS gelooft in onderwijs dat zowel innovatief als interactief is. De afgelopen jaren hebben wij ons hard ingezet om de nieuwste technologieën naar Delft te halen. Virtual Reality, Hologrammen en Blended Learning zijn onder andere technieken waar wij het beste voor de student uit willen halen! Binnenkort zal het eerste onderwijs met behulp van hologrammen worden gegeven. Daarnaast willen wij interactiever onderwijs mogelijk te maken, door bijvoorbeeld een TU breed platform als Studeersnel te ontwikkelen waarop jij met jouw medestudenten samenvattingen en aantekeningen kan uitwisselen. Zo nemen wij iedereen mee in innovatief onderwijs waarin jij je gehoord voelt!
Renzo
Russel (M-CS)

Let the international students be heard!

ORAS staat voor alle actieve en gemotiveerde studenten, waartoe uiteraard ook internationale studenten behoren. ORAS ondersteunt internationale verenigingen door maandelijks een bijeenkomst te organiseren om relevante onderwerpen te bespreken en problemen die zich voordoen te helpen oplossen. Zo heeft ORAS het voor kleinere verenigingen mogelijk gemaakt om gebruik te maken van lege ruimtes op faculteiten van de TU Delft, om activiteiten te organiseren. Verder hebben we geholpen bij het opzetten van de 'Walk&Talk' om medestudenten te ontmoeten tijdens de corona tijd. Wij staan voor integratie tussen Nederlandse en internationale studenten en proberen altijd internationale studenten te betrekken bij wat wij doen!
Elise
Wessels (B-TN)

Minder verplichtingen in het onderwijs

ORAS vindt het belangrijk dat jij kan studeren op jouw manier. Verplichtingen in het onderwijs, zoals verplichte colleges of deadlines, maken dit lastiger. Daarnaast beperken deze verplichtingen ook de mogelijkheid tot ontplooiing, wat ORAS erg belangrijk vindt. ORAS wil dat het onderwijs flexibeler wordt zodat iedereen op een eigen manier hun studie kan inrichten, en er genoeg ruimte voor ontplooiing is.
Karla Echeverry (B-AES)

Delft, een thuis voor elke student

ORAS streeft naar een Delft waar iedereen zich thuis voelt thuis voelt en waar voor iedereen gelijke kansen liggen, ongeacht je afkomst of gender. Iedereen moet de kans krijgen zich een onderdeel van de studenten community te voelen en zich hier optimaal te kunnen ontplooien. Concreet heeft de Centrale Studentenraad er op de campus voor gezorgd dat er genderneutrale toiletten komen. Als ORAS zetten we ons in voor een betere integratie tussen de internationale en nationale student. Dit doen we bijvoorbeeld door support te geven aan internationale studentenorganisaties door middel van het faciliteren van een gezamenlijk maandelijks overleg en door activiteiten te promoten op de door ORAS geïnitieerde Uni-Life app. Op deze manier werken we er voor elke student aan om zich thuis te voelen in Delft.
Sophie Storm van 's Gravesande (B-IO)

Weet Wanneer Welke hulp Waar te vinden is

De TU Delft werkt hard aan het ondersteunen van studenten op welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Als Centrale Studentenraad proberen we het aanbod trainingen altijd overeen te laten komen met de vraag vanuit studenten. Daarbij is het van groot belang dat jij als student weet wat de TU Delft aanbiedt en hoe je daarmee in aanraking kan komen. De Centrale Studentenraad heeft daarom meegewerkt aan het opstellen van een Studie en Welzijns Wegwijzer waarop jij kan zien welke diensten de TU Delft aanbiedt en waarmee jij meteen kan afstappen naar de persoon die jou kan helpen. Zo Weet jij Wanneer Welke hulp Waar te vinden is.
Maximilian Meijkamp (M-AE)

Vind jouw stoel met de vindbaarheidstool

Het vinden van een juiste studieplek op de campus kan soms best moeilijk zijn. Op initiatief van ORAS is er daarom een Vindbaarheidstool gerealiseerd waarin je eenvoudig kan zien waar studieplekken zijn inclusief handige faciliteiten als printers, stopcontacten en nabije toiletten. ORAS werkt nu aan het uitbreiden van deze tool met een druktemeter. Daardoor kan jij binnenkort op ieder moment van de dag live zien hoe druk het is in jouw favoriete studieruimte! Zo willen we het vinden van jouw geschikte studieplek een stuk makkelijker maken!
Job
Sanders (B-TN)

Een toekomstbestendige campus

De pandemie heeft ons veel geleerd over nieuwe onderwijsvormen die het onderwijs blijvend kunnen gaan veranderen. Hier horen ook nieuwe faciliteiten bij. ORAS vindt het daarom belangrijk dat de campus inspeelt op deze veranderingen en daarmee klaar is voor onderwijs van de toekomst. Concreet houdt dat in dat ORAS er nu voor heeft gezorgd dat er meer hybride faciliteiten voor studenten beschikbaar komen en er gezocht wordt naar ruimtes waar studenten ook online hun meetings kunnen houden. Daarnaast is het belangrijk dat de campus meegroeit met de hoge studentenaantallen. Zo moeten er te allen tijde voldoende en geschikte plekken zijn om te kunnen studeren. Daarmee zet ORAS in op een campus die klaar is voor de toekomst!
Fleur Heeremans (B-CT)

College streamen met de gemak van Netflix

ORAS vindt dat jij op je eigen moment jouw colleges online moet kunnen terug kijken. Daarom is er de afgelopen jaren, op initiatief van ORAS, hard gewerkt om de gebruikersomgeving van Collegerama van een update te voorzien. Zo is het binnenkort mogelijk om een playlist van jouw vakken te maken, de indeling van vakken zal gestructureerder zijn, worden de colleges die je volgt opgeslagen en zal de gebruikersomgeving veel meer op Netflix of Youtube gaan lijken. Naast Collegerama zijn er ten tijde van corona een hoop andere platformen gebruikt om onderwijs opnames te maken. ORAS pleit er voor om alle online materialen op een plek te archiveren, zodat al jouw onderwijsmaterialen snel en op een centrale plek terug te vinden zijn. Zo stream jij in de toekomst al jouw onderwijs gemakkelijk terug wanneer het jou uitkomt!
David van der Peijl (B-BK)

Vegan opties in koffieautomaten

Sinds dit jaar zijn er dankzij ORAS koffieautomaten te vinden op de campus waar alleen vegan producten in zitten! Deze pilot draait in vier verschillende gebouwen om te kijken naar de ervaringen van studenten met deze manier van koffieconsumptie. Als ORAS zijn we erg blij dat het nu makkelijker is voor jou om jouw duurzame keuzes ook op de TU door te zetten. Door te kiezen voor een cappuccino of chocolademelk met havermelk verminder je namelijk de CO2 uitstoot van jouw dagelijkse bakkie. Alle dranken uit deze automaten zijn ook nog eens glutenvrij en lactosevrij. Als de pilot goed verloopt willen wij dat de automaten binnenkort in elk gebouw op de TU te vinden zijn!
Rose
Vossen (M-LST)

Een duurzame campus

De TU Delft heeft een grote hoeveelheid kennis in huis. ORAS vindt dat deze kennis gebruikt kan worden om de campus duurzamer te maken. Zo willen we dat energiegebruik nog beter gematcht gaat worden aan de bezetting van zalen. Op die manier kan er bijvoorbeeld voorkomen worden dat er zalen onnodig verwarmd worden. Ook ziet ORAS er nauw op toe dat keuzes in nieuw meubilair sterk gebaseerd worden op duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld bij de verbouwing van de the Cone in de UB. We streven naar hergebruikte of refurbished stoelen in plaats van de aanschaf van geheel nieuwe. Ook vinden we dat de campus duurzaamheid moet uitstralen, door bijvoorbeeld groene daken de standaard te maken. De TU is hard bezig, maar als ORAS streven we naar échte impact en helpen wij overal waar wij kunnen!
Veerle
Veger (B-KT)

Weg uit het wegwerptijdperk

Wegwerpen is verleden tijd. ORAS staat daarom voor meer hergebruik, geoptimaliseerde recycling en betere afvalscheiding. Hergebruik willen we bijvoorbeeld stimuleren door meer watertaps te realiseren op de campus, herbruikbare take away containers in horeca te krijgen en door niet opgehaalde gevonden voorwerpen een tweede leven te geven in plaats van weg te gooien. Daarnaast kan er ook meer gerecycled worden op onze campus. Zo kan je dankzij ORAS je koffiebekertjes recyclen en je PET flesjes inleveren waarbij het statiegeld naar een goed doel gaat. Echter zijn er nog genoeg stappen die gezet kunnen worden op het verbeteren van afvalscheiding. Alleen samen kunnen we daadwerkelijk onze lifestyle op de campus drastisch groener maken. Help jij mee? Stem dan ORAS 11 en 12 mei.
Lieke van der Linden (M-AM)

Extra studentenpsychologen op de TU

Op de TU Delft hebben we studentenpsychologen die jou kunnen helpen bij studie-gerelateerde problemen. De trajecten zijn hier korter dan bij een normale psycholoog en zijn met name bedoeld om voor jou een goed traject uit te stippelen en je zo verder te helpen. We zien de wachttijden zeer wisselen gedurende het jaar bij de studentenpsychologen. Als Centrale Studentenraad vinden we dat de wachttijd niet structureel langer mag zijn dan 5 weken. Zo is zorg voor elke student snel genoeg toegankelijk en kunnen we deze studenten de eerste stap laten zetten en verder helpen. Wanneer er structureel meer wachttijd is dan 5 weken, kunnen wij als Centrale Studentenraad zorgen dat er extra psychologen worden aangenomen om deze wachttijd te verlagen. Zo waken we voor het welzijn van de student.
Sterre de Lange (B-MST)

De campus als plek voor iedereen

ORAS vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig en thuis moet kunnen voelen op de campus. De diversiteit aan studenten op de TU is groot en daarom zijn wij continu bezig om initiatieven uit te rollen die alle verschillende studenten kunnen helpen. Zo hebben we als ORAS een pilot met gratis menstruatieproducten in geval van nood gestart en hebben we, als Centrale Studentenraad, de TU zover gekregen om op elke faculteit een all-gender toilet te realiseren. Daarnaast strijden wij als ORAS ook voor meer allergievrije opties in de horeca en prikkelarme studieplekken voor studenten die hier behoefte aan hebben!
Mark
Imhof (M-EE)

Buitenlandervaring binnen handbereik

ORAS vindt het belangrijk dat iedereen de kans moet krijgen om buitenlandervaring op te doen, omdat dit veel kan bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling. Tijdens corona hebben we er voor gezorgd dat exchange, stages en afstudeerprojecten in het buitenland zo veel mogelijk door konden gaan. Ook na corona blijven wij ons inzetten om jou genoeg kansen te bieden om buitenlandervaring op te doen!
Berend
Bouvy (B-AES)

Verbonden door het alumni netwerk

Een sterk alumni netwerk is belangrijk voor zowel huidige studenten als alumni. Daarom wil ORAS zich op dit gebied inzetten voor een uitgebreide samenwerking tussen de universiteit en de alumni. Dit kan studenten van nu meer inzicht geven in hun toekomst en de bijbehorende kansen. Daarnaast zet ORAS zich in voor life-long learning. Wij hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er digitale vakken worden aangeboden aan alumni. Zo kan jij je leven lang blijven ontwikkelen als engineer.

toon meer

toon minder

Initiatieven

Zonder ORAS, geen…

Buiten de wettelijke rol die wij hebben als studentenraad, is ORAS altijd pro-actief op zoek naar verbeteringen op de TU. Deze houding resulteert in tal van initiatieven die zijn gerealiseerd door ORAS

Genoeg gezien?

Stem ORAS!

11 & 12 mei 2022

Stemsite

PARTNERS