World class Engineer

- Maud Reinders

Time for development

- Matthijs van Teeffelen

Sustainable, of course!

- Alexandra Schelling

Wellbeing matters!

- Jelle Stap

Your perfect campus

- Jozua Heule

Your study, your course

- Tessa Hartog

Home sweet Delft

- Madelon van Haften

Paying per credit

- Janneke Lombaers

Visie

ORAS zet zich in voor gemotiveerde studenten die meer uit hun studententijd willen halen dan alleen studeren. Het krijgen van goed onderwijs gesteund door de beste faciliteiten op de TU Delft is volgens ORAS noodzakelijk. ORAS vindt daarnaast dat elke Delftse student de kans moet krijgen om verder te kijken dan zijn eigen vakgebied, om zo een brede kijk op de wereld te hebben. Dit kan zowel binnen de studie – in de vorm van studeren of een stage in het buitenland – als buiten de studie, zoals het doen van commissie- en bestuurswerk of het beoefenen van sport.

De pijlers

Onderwijs

ORAS streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit van onderwijs. De TU moet ervoor zorg dragen dat docenten goed (kunnen) presteren op onderwijsgebied. Curricula moeten als geheel getoetst worden op aansluiting van vakken, een realistische studielast en een goede verdeling hiervan.

Faciliteiten

Universitaire faciliteiten ondersteunen het onderwijsproces. Werkplekken die voldoen aan de behoefte van de student, maar ook de hoeveelheid en de vindbaarheid van werkplekken over de hele campus vindt ORAS belangrijk. Naast het goede onderwijs en de didactische vaardigheden van de docent is de kwaliteit van de collegezalen en onderwijsruimten van groot belang.

Ontplooiing

De TU Delft wil een complete en breed georiënteerde student afleveren. Ontplooiende activiteiten zijn een goede manier om dit te realiseren. Eisen die het studenten onmogelijk maken aan ontplooiende activiteiten deel te nemen, keurt ORAS daarom af. Het beleid van de TU Delft op het gebied van eisen mag niet tegenstrijdig zijn met het beleid dat ontplooiende activiteiten stimuleert.

PARTNERS