Ingenieur van Wereldklasse

- Maud Reinders

Tijd voor ontwikkeling

- Matthijs van Teeffelen

Natuurlijk duurzaam!

- Alexandra Schelling

Lekker in je vel

- Jelle Stap

Jouw perfecte campus

- Jozua Heule

Baas over eigen studie

- Tessa Hartog

Oost, west, Delft best

- Madelon van Haften

Betalen per vak

- Janneke Lombaers

Studentenraad

De Studentenraad (SR) is de wettelijke vertegenwoordiging van alle studenten aan de TU Delft en wordt gezien als het contact tussen universiteit en student. De SR vergadert maandelijks met het College van Bestuur(CvB) van de universiteit. Zo wordt het beleid van de TU beïnvloed en worden de belangen van studenten en studentenorganisaties behartigd.

De Studentenraad houdt zich bezig met TU-brede problemen en kan ideeën aandragen waar het CvB verplicht is dit serieus te bekijken.

Daarnaast kunnen bepaalde beslissingen, zoals verandering van de RPF-maanden regeling, niet worden doorgevoerd zonder goedkeuring van de SR. Door te stemmen laat je zien dat je het werk van de Studentenraad steunt en het belangrijk vindt om vertegenwoordigd te worden. Hoe meer studenten er stemmen, hoe meer draagvlak de Studentenraad heeft. Op deze manier kunnen wij meer bereiken voor jou!

De wettelijke vertegenwoordiging van studenten richting het College van Bestuur

voor meer informatie

Bezoek de ORAS-website

ORAS Site

PARTNERS