Ingenieur van Wereldklasse

- Maud Reinders

Tijd voor ontwikkeling

- Matthijs van Teeffelen

Natuurlijk duurzaam!

- Alexandra Schelling

Lekker in je vel

- Jelle Stap

Jouw perfecte campus

- Jozua Heule

Baas over eigen studie

- Tessa Hartog

Oost, west, Delft best

- Madelon van Haften

Betalen per vak

- Janneke Lombaers

ORAS IN HET KORT

 

imgORAS is een partij in de Studentenraad die staat voor actieve en gemotiveerde studenten. ORAS vindt het belangrijk dat er goed onderwijs wordt gegeven en er goede ondersteunende faciliteiten zijn. Daarnaast vindt ORAS dat een student zich moet kunnen verbreden gedurende zijn studietijd, zowel binnen als buiten de studie.

ORAS zorgt al 50 jaar voor continuïteit in de Studentenraad. Zij overlegt met het College van Bestuur en is door wettelijke rechten een invloedrijke gesprekspartner. Elke stem vergroot het draagvlak van de Studentenraad, dus ook jouw stem telt!

ORAS luistert naar jou

Voor ORAS staan studenten altijd voorop. ORAS hecht daarom veel waarde aan jouw mening en het contact met studenten. Dat is waarin ORAS zich onderscheidt: ze weet wat er speelt en houdt studenten op de hoogte.

ORAS weet wat er speelt

ORAS heeft intensief contact met alle studie- en studentenverenigingen. ORAS wil ook jouw persoonlijke mening weten en organiseert daarom drie keer per jaar de ‘ORAS komt naar je TU’-week. Hierin worden alle faculteiten bezocht om enquêtes af te nemen en met jou te praten.

ORAS houdt studenten op de hoogte

Dit doet ORAS wekelijks via vertegenwoordigers van verenigingen. Maar ook wil ORAS jou persoonlijk voorzien van informatie. Daarom deelt zij regelmatig factsheets uit en is de website en de Instagram altijd voorzien van actuele informatie!

ORAS handelt naar de toekomst

Het belang van studenten staat voor ORAS altijd centraal. ORAS weet wat er leeft onder studenten en speelt hier op in. Daarin maakt ORAS het verschil: ze heeft een ondernemende houding en een constructieve aanpak.

ORAS is proactief

ORAS speelt niet alleen in op zaken die nu belangrijk zijn voor studenten, maar is ook op de toekomst. Zo pakt ORAS direct problemen op en ontwikkelt zij meteen een plan om het op te lossen. ORAS heeft een ondernemende houding en kan daardoor veel bereiken binnen de TU.

ORAS heeft een constructieve aanpak

Dit doet ORAS door mee te denken met de universiteit. ORAS kiest voor overleg en gaat niet alleen ergens tegen in. Zij wordt hierdoor als een serieuze gesprekspartner gezien. Zo kan ORAS het grootste gedeelte van haar plannen realiseren en het beste voor de student eruit halen!

Bereikte punten

De volgende punten zijn gerealiseerd door de inzet van ORAS

  ONDERWIJS

Zomerherkansingen tellen mee voor je BSA/Harde knip

Een extra psycholoog op de TU Delft met de studentenraad

Wellbeing Week met 5 voor 12

XXL openingstijden UB

Herkansen op andere faculteit

Welzijnstrainingen voor studentenbesturen

  FACILITEITEN

VR-zone in library

SPAR op de campus met STIP

Vindbaarheidstool voor je studieplek

UNI-LIFE: TU brede event app

Vegan koffie automaten

ONTPLOOIING

Flexibele sportkaart

Interstedelijke minors

Voorlichting huisvestiging voor internationale studenten

Een MOOC over ondernemerschap

Halfjaarlijkse uitbetaling van de RPF maanden

ORAS OP EEN RIJ

1. Oplossingsgericht

ORAS is een pragmatische partij in de Studentenraad. Dit houdt in dat zij het beleid van de TU kritisch volgt, maar altijd met een constructieve blik. Ook komt ORAS altijd met haar eigen oplossingen voor het probleem zonder hardnekkig principieel te zijn.

2. Verbreding

ORAS vindt het heel belangrijk dat jij naast je studie je kunt ontplooien, zowel binnen als buiten je studie. ORAS heeft de afgelopen jaren dan ook zorg gedragen voor een studentvriendelijke uitvoering van de garantiemaanden regeling, de RAS. Het belang van ontplooiing komt ook terug in onze inspanningen op het gebied van stages en afstuderen in het buitenland en het Sport- en Cultuurcentrum.

3. Netwerk

ORAS vertegenwoordigt de student en staat dus midden in de samenleving van de TU Delft. ORAS hecht veel waarde aan input van anderen zoals studenten, studie-, studenten- en sportverenigingen om dit goed te kunnen doen. Door regelmatig te overleggen met deze partijen en door tweemaal per jaar een week de TU-wijk in te trekken weet ORAS altijd wat er actueel is.

4. Continuïteit

Al 50 jaar zit ORAS onafgebroken in de Studentenraad. Zij heeft in het verleden bewezen dat de pragmatische werkwijze werkt. Samen met een duidelijke visie heeft ORAS hierdoor veel zaken voor elkaar gekregen. Regelmatig contact met oud fractieleden zorgt voor goede ondersteuning bij langlopende zaken.

5. Overleg

ORAS heeft veel bereikt door te overleggen met de TU en daarmee medewerkers en beleidsmakers enthousiast te maken voor haar plannen. Ook binnen de Studentenraad gaat ORAS op deze manier te werk. Regelmatig contact met medewerkers zorgt er ook voor dat ORAS altijd op de hoogte is van ontwikkelingen binnen de TU.

6. Proactief

ORAS pakt problemen op en ontwikkelt meteen een plan om het op te lossen. Dit resulteert in vele initiatieven die vervolgens besproken worden met de TU en haar medewerkers. Op deze manier draagt ORAS oplossingen aan die in het belang zijn van studenten.

7. Studentenleven

Het studentenleven van Delft is van unieke waarde en draagt bij aan de ontplooiing van studenten. Al 50 jaar is ORAS betrokken bij dit studentenleven en maakt zij zich binnen de Studentenraad hier hard voor.

8. Invloedrijk

In de landelijke wetgeving zijn de rechten van de Studentenraad vastgelegd. Op enkele zaken heeft de Studentenraad instemmingsrecht, dat ook kan worden gelezen als vetorecht. ORAS kenmerkt zich ook door haar informele invloed. Zo heeft ORAS veel contact met medewerkers op de TU, waardoor snel en eenvoudig problemen kunnen worden besproken.

9. Verkiezingsbelofte

ORAS stelt ieder jaar niet zomaar een aantal verkiezingsbeloften op, maar maakt ze ook waar. Deze beloften worden gemaakt vanuit de visie van ORAS. Bij Bereikt kun je lezen wat ORAS heeft waargemaakt van de verkiezingsbeloften van vorig jaar.

10. Landelijk actief

Delftse studenten worden ook geconfronteerd met maatregelen uit Den Haag, zoals de voorgestelde langstudeerdersregeling. ORAS is dan ook actief lid van het Interstedelijk StudentenOverleg (ISO), die contact heeft met de minister van Onderwijs. Andere landelijke overleggen zijn in 4TU-verband en met alle andere Studentenraden van Nederland.

PARTNERS