Ingenieur van Wereldklasse

- Maud Reinders

Tijd voor ontwikkeling

- Matthijs van Teeffelen

Natuurlijk duurzaam!

- Alexandra Schelling

Lekker in je vel

- Jelle Stap

Jouw perfecte campus

- Jozua Heule

Baas over eigen studie

- Tessa Hartog

Oost, west, Delft best

- Madelon van Haften

Betalen per vak

- Janneke Lombaers

Waarom stemmen?

Het is belangrijk dat je stemt tijdens de Studentenraadsverkiezingen. Elke stem vergroot het draagvlak van de Studentenraad, waardoor de Studentenraad meer invloed heeft op het beleid van de universiteit.

De inbreng van studenten is voor de universiteit als vooraanstaand opleidings- en onderzoeksinstituut onmisbaar. Door mee te doen aan de verkiezingen kun je via vertegenwoordigers in de SR invloed op tal van voor jou belangrijke zaken uitoefenen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het Studentenstatuut, de studentenvoorzieningen, de begroting, het faculteitsreglement of de onderwijs- en examenregeling. Ook komend jaar zullen er onderwerpen aan de orde komen die voor jou van grote betekenis kunnen zijn. Maak daarom gebruik van je kiesrecht en stem!

Hoe stem ik?

Op woensdag 10 en donderdag 11 mei kun je stemmen voor de Studentenraadsverkiezingen. Hier kun je zien hoe je moet stemmen.

  1. Ga naar stem.tudelft.nl of log in op Brightspace en volg de link
  2. Kies voor Centrale Studentenraad
  3. Breng je stem uit!

Stem Site

PARTNERS