Ingenieurs van Wereldklasse

- Sanne Koomans

Jouw studie, jouw plek!

- Bart van Koeveringe

Meer talent dan alleen student

- Isabel Mens

Te allen tijde Welzijn

- Fien de Mol van Otterloo

Bepaal zelf je studiekoers

- Marten Leenders

Simple, Smart, Sustainable

- Maarten de Jong

Unity in community

- Julie Tazelaar

Erkenning voor jouw extra-curriculaire activiteiten

- Stéphanie van Seters

Waarom stemmen?

Het is belangrijk dat je stemt tijdens de Studentenraadsverkiezingen. Elke stem vergroot het draagvlak van de Studentenraad, waardoor de Studentenraad meer invloed heeft op het beleid van de universiteit.

De inbreng van studenten is voor de universiteit als vooraanstaand opleidings- en onderzoeksinstituut onmisbaar. Door mee te doen aan de verkiezingen kun je via vertegenwoordigers in de SR invloed op tal van voor jou belangrijke zaken uitoefenen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het Studentenstatuut, de studentenvoorzieningen, de begroting, het faculteitsreglement of de onderwijs- en examenregeling. Ook komend jaar zullen er onderwerpen aan de orde komen die voor jou van grote betekenis kunnen zijn. Maak daarom gebruik van je kiesrecht en stem!

Hoe stem ik?

Op woensdag 11 en donderdag 12 mei kun je stemmen voor de Studentenraadsverkiezingen. Hier kun je zien hoe je moet stemmen.

  1. Ga naar stem.tudelft.nl of log in op Brightspace en volg de link
  2. Kies voor Centrale Studentenraad
  3. Breng je stem uit!

Stem Site

PARTNERS