Innovatief en uitdagend onderwijs

- Yasmine Ouibrahim

Studeren is meer dan alleen je studie

- Hielke Piera

Studeren op een digitale campus

- Coco Langens

Het beste onderwijs voor de delftse student, juist nu de TU groeit

- Tim Scholts

Gemakkelijk inschrijven bij X

- Zara-Vé van Tetterode

Structurele aandacht voor studentenwelzijn

- Lars van der Horst

Collegezalen ook inzetbaar als studieplek

- Emilie Jong

Kieslijst

Yasmine Ouibrahim (B-BK)

Innovatief en uitdagend onderwijs

Hey! Ik ben Yasmine en ben een tweedejaars bachelor bouwkunde studente. Ik vind het leuk om me naast m’n studie verder te ontwikkelen door onder anderen commissiewerk te doen en te sporten bij X. Ik heb dit jaar twee commissies gedaan bij Stylos en de facultaire studentenraad van bouwkunde. Hierbij zet ik me dit jaar in voor goed en vooral innovatief onderwijs en juiste faciliteiten binnen bouwkunde, maar dit is ook van belang voor de hele TU. ORAS staat voor innovatief en uitdagend onderwijs. ORAS zet zich in voor een goede combinatie van online leren en contactonderwijs, Blended Learning en online vakken zijn hier een voorbeeld van. Ook zet ORAS zich in voor Virtual Reality, zo is er nu de VR Zone om studenten, docenten en onderzoekers te ondersteunen bij het gebruik, de bouw en de verkenning van VR in onderwijs en onderzoek. Met jou stem kunnen we het gebruik hiervan blijven stimuleren. Stem op 21 en 22 mei op ORAS!
Hielke
Piera (B-LR)

Studeren is meer dan alleen je studie

Hey technici, vinden jullie ook dat je studententijd over meer dan alleen studeren gaat? Ik ben Hielke en ik sta dit jaar als 2e op de lijst bij ORAS voor de studentenraadsverkiezingen. Naast mijn studie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek besteed ik graag mijn vrije tijd aan verschillende commissies en sporten. Ik vind dat een opleiding tot goede ingenieur over meer dan alleen cijfers gaat. Persoonlijke ontwikkeling op gebieden buiten je studie, zoals bijvoorbeeld sporten, buitenlandervaring of dreamteams is voor mij net zo belangrijk. Ook vind ik dat het mogelijk moet blijven om je te verbreden tijdens je studententijd aan de TU Delft, ook al wordt de studiedruk steeds hoger. Is voor jou studeren ook méér dan alleen je studie? Stem dan 21 en 22 mei op ORAS!
Coco
Langens (B-WB)

Studeren op een digitale campus

Hoi! Ik ben Coco, nummer 3 op de lijst voor ORAS. Dit jaar studeer ik in Londen en ik heb het enorm naar mijn zin! Hiervoor heb ik drie jaar Werktuigbouwkunde gedaan en mijn jaar in Londen gebruik ik als voorbereiding op de master Biomechanics. Voor mijn bachelor moet ik nog één vak afronden en dit kan dankzij de digitale faciliteiten van de TU flexibel vanuit Londen. Via Collegerama kijk ik colleges terug, programma’s die ik nodig heb vind ik op de Virtual Desktop en zelfs het inzien van mijn tentamen kan digitaal. De ICT-voorzieningen van de TU zijn relatief goed, maar continue verbetering is essentieel. Delft is een Technische Universiteit en daarom is het vanzelfsprekend dat de ICT-voorzieningen state-of-the-art zijn. Komend jaar werken wij verder aan de digitale campus! Vind jij dit ook belangrijk? Stem dan 21 & 22 mei op ORAS!
Tim
Scholts (B-WB)

Het beste onderwijs voor de delftse student, juist nu de TU groeit

Mijn naam is Tim en ik ben dit jaar te vinden op de 4e plek op de lijst van ORAS. In mijn eerste jaar werktuigbouwkunde zaten we met ongeveer 800 studenten en een projecttafel vinden was toen niet makkelijk. De komst van Pulse heeft deze problemen grotendeels verholpen. Nadat de studie technische informatica Engels is geworden, is deze studie explosief gegroeid. Dit betekent dat de TU Delft ook hiervoor moet beschikken over meer docenten en projectplekken. Wij willen met ORAS ons volgend jaar ook weer inzetten om de groei van de TU delft niet ten koste te laten gaan van de kwaliteit van het onderwijs. Zo kunnen studenten aan elke faculteit in de komende jaren gebruik maken van kleinschalig en kwalitatief goed onderwijs. Vind jij dit ook belangrijk? Stem dan op 21 en 22 mei op ORAS!
Zara-Vé van Tetterode (B-TB)

Gemakkelijk inschrijven bij X

Hi! Zara-Vé hier! Ik ben derdejaars Technische Bestuurskunde student en vaak op de campus te vinden. Op het moment ben ik hard aan studeren om mijn bachelor deze zomer af te kunnen ronden. Daarnaast ben ik ook actief bij Laga. Voor mij is het erg belangrijk om naast mijn studie te kunnen sporten, dit doe ik dan ook graag. Vaak ben ik op X te vinden om me uit te leven tijdens het spinnen, of lekker te ontspannen met yoga. Helaas loopt het aanmelden voor deze lessen en het afschrijven van verschillende ruimtes nog niet altijd zo soepel als gewenst. Daarom wil ik mij volgend jaar met ORAS hardmaken voor een beter inschrijfsysteem bij X, waarbij het mogelijk wordt om je via een mobiele telefoon aan te melden en ruimtes af te schrijven. Zo kan iedereen gebruik maken van de faciliteiten die geboden worden door X!
Lars van der Horst (B-BK)

Structurele aandacht voor studentenwelzijn

Hoi allemaal! Ik ben Lars, tweedejaars bouwkunde student hier op de TU! Ik heb twee jaar geleden gekozen voor bouwkunde omdat ik mijn technische interesses op een creatieve manier wilde ontwikkelen. Hier heb ik geleerd dat je creativiteit niet kunt forceren en dat dit een proces is dat tijd nodig heeft. Ik geloof dat hetzelfde geldt voor studeren. De toenemende studiedruk heeft negatieve invloed op hoe je presteert, maar beïnvloed ook hoe je naast je studie door het leven gaat. Aandacht voor het welzijn van studenten blijkt steeds belangrijker te worden nu de hoge druk de nieuwe standaard lijkt. Maar studeren met stress en onder druk hoeft niet de nieuwe norm te worden. ORAS zet zich in voor meer structurele aandacht voor het welzijn van alle studenten. Vind jij dit ook belangrijk? Stem dan 21 en 22 mei op ORAS!
Emilie
Jong (B-ET)

Collegezalen ook inzetbaar als studieplek

Hoi! Ik ben Emilie en derdejaars elektrotechniek student. Ik denk dat het Delftse studentenleven veel meer te bieden heeft dan alleen studeren. Mijn studie heeft niet veel verplichtingen wat het mogelijk maakt mezelf ook op andere vlakken te ontwikkelen. Zo ben ik lid bij Virgiel waar ik veel tijd steek in commissiewerk en hockey bij een ondervereniging. Dit betekent wel dat ik op de juiste momenten ook hard moet studeren. Op de piekmomenten, tijdens de weken voor de tentamens, is het helaas moeilijk om een studieplek te vinden: ben je niet op tijd, dan is er vaak geen plek. ORAS is bezig om dit probleem aan te pakken. Volgens ORAS moet iedereen die op de TU wil studeren, een geschikte studieplek hebben. Om dit te kunnen realiseren wil ORAS bijvoorbeeld collegezalen als studieplekken inzetten wanneer die niet in gebruik zijn. Vind jij ook dat er voor elke student een studieplek moet zijn? Met jouw stem kan ORAS dit waarmaken!
Esther
Heineke (M-CT)

Geen avondcolleges

Om de grote aantallen studenten op te vangen, wil de TU Delft avondcolleges inroosteren. Wij zien dit niet als een lange termijn oplossing en wij zetten liever in op nieuwe onderwijszalen. Studenten ervaren grote werkdruk door avondcolleges. ORAS vind dat studenten in de avond zouden moeten kunnen ontspannen als zij dat willen. Ben jij het ook oneens met avondcolleges? Stem dan ORAS op 21 en 22 mei!
Joris
Tiebosch (B-TN)

Blended Learning in het onderwijs

Blended Learning is een onderwijsvorm die gebruik maakt van de combinatie van campus onderwijs en online studeren. Deze combinatie zorgt voor ervoor dat je flexibeler kunt studeren, waarbij je zelf invloed hebt op de tijd, de plaats en de manier waarop je studeert. Daarnaast stimuleert het verdiepend contactonderwijs op de campus. ORAS heeft dit jaar een impuls gegeven aan de implementatie van Blended Learning in het curriculum door deze hybride onderwijsvorm TU breed op meerdere kernvakken toe te passen.
Allard de Boeij (M-LR)

Klimaatneutraal printen

Op de TU worden per jaar tientallen miljoenen printjes gemaakt. Dit heeft een enorme impact op het milieu vanwege het verbruik van inkt, energie en papier. Door ORAS zijn de nieuwe printers duurzamer in energieverbruik en daarnaast ziet ORAS nog vele mogelijkheden: met een optie om klimaatneutraal te printen kunnen TU Delft studenten hun ecologische voetafdruk verkleinen.
Esmee
Breeman (M-TN)

Geen collegegeld betalen tijdens je fulltime bestuursjaar

Het rijke studentenleven van Delft biedt enorme kansen voor de ontwikkeling van onze studenten. Delftse studenten verwezenlijken de meest uitdagende projecten en zorgen zelf voor een actieve studentencultuur. ORAS vindt dit belangrijk en wil commissie- en bestuurswerk toegankelijk houden. Daarom wil ORAS onder andere financiële barrières weghalen. Wij willen dat actieve en gemotiveerde studenten alleen betalen voor het onderwijs dat ze volgen. Dus willen wij dat collegegeldvrij besturen mogelijk wordt!
Jeroen
Nelen (B-TI)

Zorgvuldige omgang met jouw gegevens in Brightspace

In de digitale wereld waarin we momenteel leven is het zeer belangrijk dat er ook op de TU Delft voorzichtig om wordt gegaan met jouw studentgegevens. Na de implementatie van Brightspace, waarbij dataverzameling mogelijk is, horen medewerkers transparant en met grote zorg om te gaan met data van studenten. Zo mogen studenten bijvoorbeeld niet worden benadeeld door docenten, als gevolg van het Brightspacegebruik van de student.
Laura
Nouguès (M-OE)

Collegerama van hoge kwaliteit

Dankzij ORAS kan elke student gebruik maken van Collegerama; een middel dat studenten helpt om flexibel te studeren. Hierdoor kun je ingewikkelde colleges terugkijken op het moment dat jij dat wil. ORAS strijdt voor een opname van élk vak in Collegerama en pleit continu voor de verdere ontwikkeling van Collegerama. Een nieuwe interactieve gebruikersomgeving zal worden gerealiseerd maar daarnaast zou Collegerama geïntegreerd moeten worden in MyTimeTable en in Brightspace. Vind jij dit ook? Stem dan ORAS!
Benthe
Spruijt (B-BK)

Een divers, duurzaam en betaalbaar horeca aanbod

In een traject van drie jaar heeft ORAS met de TU Delft aan een nieuwe horecaplan gewerkt. Door jullie stem van afgelopen jaren heeft ORAS hier veel invloed op gehad. Nu focust ORAS erop dat deze wensen, die de studenten hebben gesteld, ook daadwerkelijk worden nageleefd! We zien veel verbetering met afgelopen jaren, maar merken dat de horeca nog niet aan ieders wensen voldoet. Daarom blijft ORAS zich inzetten het horeca aanbod te verbeteren!
Bob van der Windt (B-WB)

De campus als ontmoetingsplek

ORAS ziet de campus als meer dan een plek om te studeren. De campus moet een plek zijn waar je mensen ontmoet en ook nog eens kan ontspannen. De juiste faciliteiten zijn hiervoor nodig: genoeg plek in het Mekelpark om te relaxen, genoeg tafels om te lunchen, maar ook bars als Labs en Coffee&Bikes. Dit zijn dé plekken waar vriendschappen met mensen vanuit verschillende omgevingen worden gesloten. In aanvulling hierop onderschrijven we ook het belang van de barren van studieverenigingen! We zullen blijven streven naar een campus met meer mogelijkheden zoals deze!
Chris
Hoekman (B-MST)

Elk tentamen ook online inzien

Na het maken van je tentamen wil je deze vaak even inzien. Dit kan soms lastig zijn en kan meestal alleen op specifieke momenten. Het zou ideaal zijn om elk tentamen online in te kunnen zien; je kunt zo leren van je eigen fouten. Een verkeerde puntentelling wordt eenvoudig rechtgezet en ook docenten kunnen hierdoor efficiënter en daarmee sneller nakijken.
David Chamorro Acosta (M-CT)

Een plek voor internationals binnen het Delftse studentenleven

Over de jaren is de universiteit internationaler geworden. Het Delftse studentenleven biedt studenten alle mogelijkheden om zich buiten de studie om te ontwikkelen om zo te groeien tot een volwaardige ingenieur. Daarnaast geeft het veel mogelijkheden voor ontspanning. Wij willen meer integratie van internationals in de Nederlandse studentengemeenschap zodat studenten hier de vruchten van kan plukken.
Freek
Smit (B-AES)

Engels van docenten op topniveau

Met toenemend onderwijs in het Engels is het van groot belang dat het Engels niveau van docenten van goede kwaliteit is. De Engelse taalvaardigheid van een docent mag jou nooit beperken in het volgen van onderwijs. Dit jaar is er een nieuwe taaleis voor docenten gekomen. ORAS is van mening dat deze eis goed geëvalueerd moet worden en indien nodig moet worden aangepast. Vind jij ook dat docenten verstaanbaar Engels moeten kunnen spreken? Stem dan ORAS!
Anna
Vinke (B-IO)

Zonder barrière studeren in het buitenland

Studeren in een internationale en multiculturele omgeving is een goede manier voor studenten om zich te ontwikkelen. ORAS wil dat iedereen die naar het buitenland wil tijdens zijn studie hier de kans voor krijgt. Echter denken wij dat niet elke student genoeg weet van de optie om tijdens de Bachelor en Master naar het buitenland te gaan. Daarom wil ORAS de communicatie verbeteren en ervoor zorgen dat elke student zonder grenzen naar het buitenland kan gaan!
Kamiel
Dankers (M-TN)

Meer sportvelden van topkwaliteit op de campus

Afgelopen jaar is de verbouwing van de binnenfaciliteiten bij X afgerond. Hierdoor is de capaciteit voor binnenactiviteiten flink omhoog gegaan, onder meer door de komst van een extra hal. De buitencapaciteit is echter nog onvoldoende. Er moeten dus meer velden van hoge kwaliteit komen voor blessurevrij sporten. Vind jij ook dat er ruimte moet zijn voor elke sporter? Stem dan op ORAS!
Thomas IJzerman (B-MT)

Een studieplek die zich door de periode heen aanpast

ORAS heeft gekeken naar wat studenten willen als studieplek (d.m.v. enquêtes onder studenten). Per faculteit is dit, in samenwerking met studieverenigingen, FSR’en en medewerkers van de TU, nog verder in kaart gebracht door de studentenraad. Gedurende de periode kan de vraag naar bepaalde studieplekken ook verschuiven, bijvoorbeeld van projectplek naar zelfstudieplek. Dit gaat de TU nu meenemen in het ontwikkelen/renoveren van studieplekken op de campus. Kies ORAS als je wil dat het volgend jaar ook zo doorgezet wordt!
Paula van der Meer (B-LST)

Afstuderen hoe en waar jij dat wilt

Iedere student heeft zijn eigen interesses: diep in het onderzoek duiken, praktische oplossingen bedenken of juist ondernemend te werk gaan. Wij als ORAS vinden dat jij moet kunnen kiezen waar en hoe jij afstudeert. Zo is jouw afstudeerkeuze een waardevolle bijdrage aan jouw persoonlijke en academische ontwikkeling. Wil jij ook met plezier en enthousiasme jouw studie tot een einde brengen? Stem dan ORAS op 21 & 22 mei!
Brian
Analikwu (B-NB)

Een studeerbaar curriculum voor de Delftse student

ORAS is van mening dat alle curricula goed geëvalueerd moeten worden zodat ze studeerbaar blijven. Dit houdt in dat vakken goed op elkaar moeten aansluiten en de studielast overeen moet komen met het aantal EC dat je voor een vak krijgt. Verder moet er goed worden gekeken naar verspreiding van de studiedruk, zodat je ruimte hebt om zelf te kiezen hoe en wanneer je studeert. Daarbij hoort dat er niet te veel verplichtingen moeten zijn. Onder andere door het verbeteren van de vakevaluaties wordt dit steeds beter in kaart gebracht.
Marlou Tiesinga (M-TIL)

Studeren in Delft geeft altijd toegang tot een Delftse master

Iedereen die aan de TU Delft een bachelor heeft gevolgd moet hier volgens ORAS ook een master kunnen volgen. Met een Delfts bachelor diploma op zak het je namelijk bewezen te beschikken over de juiste kwaliteiten om een Delftse master te starten. De skillset die je in je bachelor periode hebt ontwikkeld sluit goed aan op de masters die in Delft worden aangeboden. De TU Delft moet er dus voor zorgen dat alle Delftse studenten hier een vervolgmaster kunnen doen.
Pieter
Clemens (B-BK)

Aanmelden voor onderwijs zonder problemen

De TU wil op alle faculteiten aanmelden voor onderwijs ingevoerd hebben. Dit betekent dat je je voor elk vak moet aanmelden voordat je dit mag volgen. ORAS is van mening dat dit niet voor studievertraging mag zorgen! In de reglementen van de TU staat nu dat je met een goede reden nog later kunt aanmelden. Bovendien staat aanmelden voor een vak al los van het aanmelden van een een tentamen!
Jolijn van Dijk   (B-TB)

Veelzijdige ingenieurs door een Leadership Academy

Technologie speelt een steeds belangrijkere rol in de samenleving. De Delftse ingenieur heeft een sleutelrol in de ontwikkeling en implementatie van deze technologie. Dat houdt naast inhoudelijk werk ook leiderschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid in. Daarom wil ORAS zich inzetten voor een Leadership Academy waar studenten hun leiderschapsvaardigheden kunnen ontwikkelen door vakken te volgen, inspirerende lezingen bij te wonen of workshops te volgen.
Ilse van Milaan (B-BK)

Gemakkelijk je studie plannen met een Studieplanningstool

Het niet nominaal doorlopen van je studie of het volgen van keuzevakken kan resulteren in een onoverzichtelijke studieplanning. ORAS is bezig met de ontwikkeling van een online tool waarin je overzichtelijk al je vakken kunt plannen. In deze Studieplanningstool kun jij overzichtelijk zien wanneer vakken gegeven worden, of er overlap is in contacttijd van je vakken en of de studielast van je vakkenpakket niet te hoog is.
Eva
Schlösser (B-WB)

Ook na je studie vakken kunnen volgen

In een snel veranderende wereld is up-to-date kennis steeds belangrijker. Daarom vindt ORAS dat het ook mogelijk moet zijn om vakken aan de TU te volgen nadat je afgestudeerd bent. ORAS heeft er al voor gezorgd dat je als afgestudeerde online vakken met korting kan volgen en blijft zich inzetten voor lifelong learning aan de TU.
Coen
Kramer (B-CT)

Kies de minor die bij jou past!

Als ORAS vinden we het belangrijk dat jij vrijheid hebt in het kiezen van je minor. Ook vinden we dat jij een minor moet kunnen volgen waar jij dat wilt. Om studenten daar zo goed mogelijk in te helpen vinden wij het belangrijk dat de TU Delft inzet op goede communicatie en informatie over het minoraanbod, zodat jij een geschikte keuze kan maken. Wij zetten ons in voor een interactieve minormatrix die jou helpt bij je minorkeuze. Wil je dit ook? Stem dan ORAS op 21 en 22 mei!
Laurens Vergroesen (B-ET)

Campus van alle gemakken voorzien

ORAS zet zich ervoor in dat je tijd op de campus zo comfortabel mogelijk is. Naast dat ORAS zich inzet voor hoogstaande collegezalen en studieplekken, vindt ORAS dat er méér faciliteiten van belang zijn. Een student moet bijvoorbeeld zonder problemen iets kunnen printen, een fiets kunnen parkeren, eten kunnen kopen en op geschikte fietspaden/wegen kunnen rijden. Dankzij ORAS en STIP is er een supermarkt op de campus en door intense samenwerking met de TU kan je onder het genot van een koffie je fiets repareren bij Coffee&Bikes!

21 & 22 mei 2019

Studentenraadverkiezingen

PARTNERS