Ingenieurs van Wereldklasse

- Sanne Koomans

Jouw studie, jouw plek!

- Bart van Koeveringe

Meer talent dan alleen student

- Isabel Mens

Te allen tijde Welzijn

- Fien de Mol van Otterloo

Bepaal zelf je studiekoers

- Marten Leenders

Simple, Smart, Sustainable

- Maarten de Jong

Unity in community

- Julie Tazelaar

Erkenning voor jouw extra-curriculaire activiteiten

- Stéphanie van Seters

Campagnepunten

Studentenraadverkiezingen

11 & 12 mei 2022


ONDERWIJS

  • Ingenieur van wereldklasse
  • te allen tijde welzijn

 

FACILITEITEN

  • Jouw studie, jouw plek!
  • Simple, Smart, Sustainable

ONTPLOOIING

  • Meer talent dan alleen student
  • Bepaal zelf je studiekoers
  • Unity in Community

ORAS kijkt vooruit en gaat zich volgend jaar extra hard inzetten voor deze campagnepunten

“Ingenieur van Wereldklasse” – Sanne Koomans, CT

Haaiii!! Ik ben Sanne en ik ben dit jaar de nummer 1 op de kieslijst van ORAS voor de studentenraadsverkiezingen.ORAS gelooft dat jij de beste ingenieur wordt door onderwijs van de hoogste kwaliteit, ondersteund door de goede faciliteiten en uitgebreide ruimte tot ontplooiing. Onderwijs van topkwaliteit behalen wij door ons in te zetten op verschillende vlakken. Zo zetten wij ons in voor geschikte richtlijnen voor het aantal deadlines tijdens jouw studie en het implementeren van nieuwe technologieën, zoals Virtual Reality, in jouw vakken. Daarbij passen goede faciliteiten zoals voldoende studieplekken, XXL openingstijden en Collegerama. Ook zetten we ons in voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door initiatieven zoals een flexibel X-abonnement en erkenning voor jouw extracurriculaire activiteiten.  Vind jij het ook van belang dat het onderwijs op het hoogste niveau blijft zodat jij je kan ontwikkelen tot ingenieur van wereldklasse? Stem dan 11 en 12 mei ORAS!!

“Jouw studie, jouw plek!” – Bart van Koeveringe, TN

Hey! Ik ben Bart en ik sta dit jaar op nummer 2 op de lijst van ORAS tijdens de studentenraadsverkiezingen. ORAS vindt dat onderwijs ondersteund moet worden met de juiste faciliteiten. Dit houdt in dat je moet kunnen studeren op een high tech campus, voorzien van hoogkwalitatieve ondersteunende onderwijsfaciliteiten. Daarnaast is het belangrijk om je op je plek te voelen op de Delftse campus, door de campus voor iedereen in te richten als fijne plek om te studeren maar ook om studenten te kunnen ontmoeten. Zo werken we als ORAS aan voldoende geschikte studieplekken, zoals bij de verbouwing van de UB en geloven we er in dat de campus een veilige, inspirerende en bereikbare plek moet zijn. Zo creëren we een fijn studieklimaat waarin ruimte is voor meer dan alleen studeren! Vind jij dit ook belangrijk? Stem dan 11 en 12 mei op ORAS!

“Meer talent dan alleen student ” – Isabel Mens, IO

Hee! Ik ben Isabel, derdejaarsstudent Industrieel Ontwerpen en ik ben dit jaar nummer 3 op de lijst bij ORAS tijdens studentenraadsverkiezingen. ORAS gelooft in persoonlijke ontwikkeling naast je studie. ORAS vindt dat je tijdens je studie de ruimte moet krijgen voor bijvoorbeeld het doen van een Dreamteam, een commissie, een bijbaan of het bespelen van een instrument. Ook vinden wij dat de TU Delft deze actieve studenten tegemoet moet komen in de vorm van een officiële erkenning en financiële steun. Daarom zijn wij druk bezig met het verbeteren van faciliteiten zoals het profileringsfonds (RAS/RPF-maanden) door bijvoorbeeld niet meer na maar tijdens je bestuursjaar je financiële compensatie te krijgen. Zo kan ook jij je ontplooien naast je studie! Vind jij zelfontplooiing ook belangrijk? Stem dan 11 en 12 mei op ORAS!

“te allen tijde welzijn” – Fien de Mol van Otterloo, TB

Hoi! Ik ben Fien, 3e jaars Technische Bestuurskunde student en ik ben dit jaar de nummer 4 op de lijst van ORAS. Als ORAS vinden we het belangrijk dat studenten goed in hun vel zitten maar ook weten wat te doen als dat niet zo is. Welzijn kreeg extra aandacht sinds de start van de Corona pandemie en dat is iets wat we willen waarborgen in de toekomst. Welzijn is van alle tijden, niet alleen in crisis! Dit betekent dat we werken aan preventie, toegankelijkheid en vindbaarheid. Zo moet iedere student trainingen kunnen volgen en weten waar ze moeten zoeken voor hulp en ondersteuning. De TU Delft is een plek waar je fouten kan maken, en waar je je ook thuis voelt. We streven naar een community met zorg en oog voor een ander én waar welzijn altijd bespreekbaar is. Ben jij het hier mee eens? Stem dan 11 en 12 mei op ORAS!

“Bepaal zelf je studiekoers ” – Marten Leenders, WB

Hoi! Ik ben Marten en ik ben derdejaars student Werktuigbouwkunde. Dit jaar ben ik nummer 5 op de lijst voor ORAS voor de verkiezingen van de studentenraad. ORAS gelooft dat jij de regie moet hebben over jouw studie. Het is het belangrijk dat het onderwijs en de juiste faciliteiten je daarin ondersteunen. Zo werkt ORAS aan de mogelijkheid om dezelfde vakken ook op andere faculteiten te kunnen herkansen. Daarnaast zijn er door ORAS tijdens de tentamenweken XXL openingstijden ingesteld, zodat jij kan studeren op tijden die passen bij jouw studieritme. Het is jouw toekomst en daarom is het van belang dat jij bepaalt hoe jouw studiekoers eruit ziet. Op initiatief van ORAS wordt er een studieplanningstool ontwikkeld, die jou ondersteunt met het indelen van jouw studie. Zo word jij de baas over jouw studie! Vind jij dit ook belangrijk? Stem dan 11 & 12 mei op ORAS!

“Simple, Smart, Sustainable” -Maarten de Jong, IO

 

Jojoo! Mijn naam is Maarten en ik ben een 1ste jaars master student Integrated Product Design. Dit jaar stel ik me verkiesbaar tijdens de studentenraadverkiezingen als de nummer 6 op de lijst van ORAS. Als ORAS vinden wij dat de TU het juiste voorbeeld moet tonen voor haar studenten en de maatschappij. De TU Delft streeft ernaar om in 2030 een CO2-neutrale campus te hebben. Als ORAS helpen we daarin mee door bijvoorbeeld erop toe te zien dat het niet blijft bij grote onderzoeken en vage plannen, maar concrete acties. Daarom vinden wij bijvoorbeeld dat de TU duurzame opties moet faciliteren om studenten te stimuleren een duurzame levensstijl op te pakken. Dit kan op het gebied van eten, drinken, reizen en vele andere alledaagse gewoontes. Ook willen wij duurzame studenten initiatieven en projecten ondersteunen door een sustainability fund op te richten. 2030 komt al snel dichterbij. Daarom vind ORAS dat horeca, afvalstromen, meubilair, energie gebruik en nog veel meer, snel verduurzaamd moeten worden! Wil jij een steentje bijdragen om deze duurzaamheidsdoelen te bereiken? Simpel; stem 11 en 12 mei op ORAS!

“Unity in community” – Julie Tazelaar, BK

Hoi! Mijn naam is Julie en ik ben derdejaars student Bouwkunde. Dit jaar ben ik nummer 7 op de lijst van ORAS! De TU Delft is een universiteit met studenten van over de hele wereld. Onze stad heeft een unieke studentencultuur, en ORAS hecht daar veel waarde aan. Als ORAS hebben we gewerkt aan het versterken van de relatie tussen studenten en de stad Delft door voortdurend in gesprek te zijn met studenten, de gemeente en de TU Delft. Daarnaast proberen we ervoor te zorgen dat alle studenten zich thuis voelen op de universiteit en in de stad en bevorderen we de band tussen internationale en nationale studenten. Om dit te doen organiseren we maandelijkse bijeenkomsten met internationale studentenorganisaties, om ervoor te zorgen dat hun stem wordt gehoord. Op deze manier proberen we één verenigde TU-gemeenschap te creëren. Vind jij ook dat iedereen zich thuis moet voelen op de TU? Stem dan 11 en 12 mei op ORAS!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERS